Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Konkursy

Konkursy z okazji 35. rocznicy nadania szkole imienia

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach:

 1. Konkurs na projekt koszulki przeznaczonej dla uczniów oraz przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie,
  POBIERZ REGULAMIN =>
 2. Konkurs plastyczny „Moja szkoła, gdy będę dorosły” z okazji 35. rocznicy nadania szkole imienia oraz przeniesienia szkoły do budynku, w którym obecnie się znajduje,
  POBIERZ REGULAMIN =>
 3. Konkurs literacki „Patron szkoły uczy ….”,
  POBIERZ REGULAMIN =>
 4. Konkursy historyczne z okazji 35. rocznicy nadania szkole imienia poświęcone patronowi szkoły oraz historii placówki.
  POBIERZ REGULAMIN =>

POBIERZ RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW =>