Zasady rezerwacji

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ W SZTUTOWIE

Sala gimnastyczna jest czynna w następujących terminach:

 1. W okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00 - 16.30 prowadzone są zajęcia lekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie.
 2. Dla pozostałych grup spoza szkoły sala czynna jest od poniedziałku do piątku w  godz. 17.00 - 20.00.
 3. W okresach wakacyjnym i ferii zimowych sala dla grup zorganizowanych dostępna jest od poniedziałku  do piątku w  godzinach  od 8.00 do 20.30.

Warunki:

 1. Warunkiem rezerwacji jest wysłanie pisemnego zgłoszenia (fax: 55 247 83 42, lub e-mail: hala@szkolasztutowo.pl) z podaniem nazwy drużyny, klubu rezerwujących salę , imienia i nazwiska osoby do kontaktów, jej numeru telefonu oraz terminu rezerwacji.
 2. Jeden podmiot może dokonać rezerwacji nie dłużej niż na 4 godziny dziennie - 2 godziny przed południem oraz 2 godziny po południu (dotyczy okresu wakacji i ferii zimowych).
 3. Warunkiem wpuszczenia grupy na salę jest podpisanie umowy i opłacenie faktury za wszystkie zarezerwowane godziny.
 4. Każda grupa zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej oraz warunków zawartych w umowie.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest do  niezwłocznego powiadomienia Szkoły Podstawowej w Sztutowie przynajmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem.
 6. W okresie roku szkolnego zarezerwowane terminy mogą być odwołane w przypadku organizacji przez Szkołę Podstawową w Sztutowie  imprez  sportowo - rekreacyjnych.
 7. Wszelkie informacje na temat obiektu sportowego i jego funkcjonowania w Zespole Szkół można uzyskać na miejscu 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 (po wcześniejszym umówieniu się) lub pod nr telefonu: 55 247 83 42.
 8. Osoba odpowiedzialna za rezerwację sali gimnastycznej - sekretarka szkoły - Pani Anna Bartnicka.