Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ KONKURS PLASTYCZNY

„Kartka urodzinowa dla mojej szkoły” z okazji 70-tych urodzin szkoły w Sztutowie

I . Dnia 27.01.2016 komisja w składzie:

 • Irena Łaszczyk
 • Małgorzata Kalina
 • Beata Falgowska
 • Jadwiga Darowska

dokonała oceny prac plastycznych.

II . Wpłynęło 85 prac konkursowych w 4 kategoriach wiekowych :

a) kategoria klas I – III SP

 • wpłynęło 77 prac plastycznych
 • 37 prac nie spełniło wymogów regulaminu
 • oceną komisji objęto 40 prac plastycznych

b) kategoria klas I – VI SP

 • wpłynęły 2 prace plastyczne, żadna z tych prac nie spełniła wymogów regulaminu

c) kategoria klas I – III Gim.

 • wpłynęło 6 prac konkursowych, 5 z nich było niezgodne z regulaminem

d) kategoria dorośli

 • wpłynęła 1 praca, nie spełniła wymogów regulaminu.

III . Wyniki konkursu:

Komisja w kategorii klas I – III przyznała nagrody następująco :

 • I miejsce – Stasiorowska Zuzanna kl. II a
 • II miejsce – Pacewicz Fabian kl. II a
 • II miejsce – Łaczyński Bartosz kl. II a
 • III miejsce – Manijak Igor kl. I a
 • III miejsce – Zagłoba Kacper kl. II a
 • III miejsce – Stypułkowski Oskar kl. II c

IV . Wyróżnienia otrzymują:

 • Niziałek Tomasz kl. II a
 • Symula Bożenka kl. II a
 • Figura Weronika kl. II a
 • Wiśniewska Marlena kl. II a
 • Owsińska Paulina kl. II b
 • Glarczyński Szymon kl. II c
 • Łukasik Oliwia kl. II c
 • Siudowska Alicja kl. II c
 • Rohde Nikola kl. II c

V. W kategorii klas gimnazjalnych  wyróżnienie otrzymuje:

 • Bartnicka Paulina kl. III b

VI. Komisja doceniając wkład pracy uczniów i zaangażowania wychowawców klas II a i II c przyznaje wyróżnienia dla wymienionych klas.