Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.00.

Z zajęć mogą korzystać dzieci z klas I-III, uczniowie dojeżdżający oraz wychowankowie wszystkich klas w ramach zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

______________________________________________________________________________

W świetlicy tworzy się 4 stałe grupy:

  1. grupa poranna
  2. grupa klas I, II
  3. grupa klas III,
  4. grupa dzieci klas IV- VIII oczekująca na pierwszy odwóz.

Świetlica korzysta z 3 pomieszczeń na parterze szkoły, a ponadto z sali do cichej nauki, wydzielonego miejsca zabaw w korytarzu oraz czytelni biblioteki szkolnej.
Dzieci mogą także korzystać z obu siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw przy świetlicy szkolnej.

Każda z grup świetlicowych korzysta z innej sali.

______________________________________________________________________________

Świetlica dysponuje:

  • 3 salami lekcyjnymi,
  • stołami do gry w ping-ponga,
  • dywanem interaktywnym,
  • kącikiem wypoczynkowym z hiperblokami piankowymi.

Wychowawcy świetlicy oferują swoim podopiecznym pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, pogadanki tematyczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia czytelnicze i sportowe.