70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa w Sztutowie korzysta z adresu mailowego: sekretariat@szkolasztutowo.pl

 

Funkcjonujący wcześniej mail szkoły - sztut1@wp.pl ze względu na funkcjonowanie na ogólnodostępnych serwerach będzie nieaktywny.

 

Zalecamy korzystanie z nowego adresu.

Sylwia Owsińska

 

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.00.

Składa się z trzech sal położonych na parterze budynku szkoły. Jedna z sal przeznaczona jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Wychowawcy świetlicy oferują swoim podopiecznym pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, pogadanki tematyczne, kino świetlicowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia czytelnicze, sportowe.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom z klas młodszych, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniom dojeżdżającym do szkoły i oczekującym na koła zainteresowań lub dodatkowe lekcje. Objęte opieką są także dzieci w trakcie zajęć lekcyjnych w wypadku nieobecności nauczycieli.