35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.00.

Składa się z trzech sal położonych na parterze budynku szkoły. Jedna z sal przeznaczona jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Wychowawcy świetlicy oferują swoim podopiecznym pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, pogadanki tematyczne, kino świetlicowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia czytelnicze, sportowe.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom z klas młodszych, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniom dojeżdżającym do szkoły i oczekującym na koła zainteresowań lub dodatkowe lekcje. Objęte opieką są także dzieci w trakcie zajęć lekcyjnych w wypadku nieobecności nauczycieli.