Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Sukcesy uczniów

NAJWIĘKSZE SUKCESY UCZNIÓW I SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów zaowocowało udziałem w licznych konkursach oraz sukcesami w konkursach wiedzy i zawodach sportowych. Nauczyciele byli organizatorami konkursów szkolnych, przygotowywali uczniów do konkursów międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich.

Rok 2019 upłynął pod znakiem bardzo dużych osiągnięć naukowych uczniów. Najważniejsze są konkursy organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.  Tytuł laureata z historii uzyskał Julian Szczepkowski, a tytuły finalisty z geografii – ponownie Julian Szczepkowski, z języka angielskiego Błażej Gapski, z biologii – Patrycja Zielińska i z informatyki – Maksymilian Kamiński. Uczniów przygotowywały odpowiednio: Urszula Wincek, Magdalena Nakielska, Magdalena Urbańska, Jan Wilkanowski i Jagoda Majos- Dalecka.

Największe indywidualne sukcesy sportowe odnosiło dwoje uczniów. Pierwszy z nich- Jan Milarski zajął m.in.: I miejsce w Pucharze Polski Snowkite w kategorii „Narty młodzik open” 2019; I miejsce w Amatorskim Pucharze Polski Surf to Fly Snowkite Tourk 2018; I miejsce Surf to Fly International Kiteboarding 2018 Moldavia Cup. Niezwykłe osiągnięcia sportowe były także udziałem Zuzanny Suskiej, która oprócz pasji pływackich uzyskała po raz kolejny najwyższą średnią w szkole – 6,00, a ponadto zdobyła: IV miejsce w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Nordhorn w Niemczech w konkurencji 200 m stylem dowolnym; I miejsce w Mistrzostwach Polski Amatorów Family Cup w Pływaniu w Sopocie na dystansie 25 m stylem dowolnym i IV miejsce stylem zmiennym; III miejsce w zawodach Pływackie Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie na dystansie 50 m stylem dowolnym; V miejsce  w Młodzieżowych Mistrzostwach w Ratownictwie Wodnym; w ramach  XIII Elbląskiej Wiosny Pływackiej: III miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym, IV miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym, VII miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym. Uczniów w rozwoju pasji i zainteresowań wspierali przede wszystkim rodzice. Szkoła mogła jedynie wspierać organizacyjnie i stwarzać warunki do pracy pozalekcyjnej.

Mijający rok 2019 zapisał się sukcesami sportowymi w piłce ręcznej. Szkoła była organizatorem finałów powiatowych Turniejów Całe Pomorze Gra w Piłkę Ręczną. Uzyskaliśmy dofinansowanie Starosty Nowodworskiego na organizację tych imprez sportowych i cieszyły się one dużym zainteresowaniem szkół powiatu, bowiem uczestniczyło w nich po 4-5 drużyn z powiatu. Swój udział w tych sukcesach mieli nauczyciele wychowania fizycznego – Magdalena Wilkanowska, Piotr Ranoszek, Jan Wilkanowski i Marzena Pipała.

Największe osiągnięcia artystyczne były udziałem uczniów z klas pierwszych. Maria Szala wygrała finał wojewódzki konkursu plastycznego „Uczę się bezpieczeństwa”. Stefan Banach zdobył w nim wyróżnienie. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi” wyróżnienie w finale wojewódzkim „wymalowali” sobie Oliwia Kowalczyk i Maciej Manijak. Dzieci były przygotowywane odpowiednio przez: Annę Fic i Elenę Madej.

Szczegółowo sukcesy uczniów przestawiono w tabeli poniżej:

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY –

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego

do etapu rejonowego

Osiągnięcia w finale wojewódzkim Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
Historia Julian  Szczepkowski Laureat Urszula Wincek
Geografia Julian  Szczepkowski Finalista Magdalena Nakielska
Język angielski Błażej Gapski Finalista Magdalena Urbańska
Biologia Patrycja Zielińska Finalista Jan Wilkanowski
Informatyka Maksymilian Kamiński Finalista Jagoda Majos- Dalecka

 

SUKCESY – KONKURSY WIEDZY – SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I- III – I ETAP EDUKACYJNY

Lp Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi
1 Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Anna Fic

Małgorzata Błaszak

Mariola Terendy

Oliwia Król- X miejsce,

Helena Żelazińska-  XI miejsce

Dominik Majcher-  IX miejsce

Hubert Gajewski- XIII miejsce

Zuzanna Kibort-  XIV miejsce

2 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Małgorzata Błaszak

Mariola Terendy

Helena Żelazińska- wyróżnienie

Gabriela Stasiorowska- wyróżnienie

3 Ogólnopolski Konkurs „Zuch” Małgorzata Błaszak

 

Anna Fic

 

 

Edyta Maćkowska

Mariola Terendy

Oliwia Król- laureat

Helena Żelazińska– laureat

Maria Szala– laureat- IX miejsce

Inka Stefańska– laureat- I miejsce

Artur Kopytek– laureat- XIV miejsce

Kornelia Iwaniak– XIV miejsce

Dominik Majcher- laureat

4 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy  „Świetlik” Anna Fic

Małgorzata Błaszak

Mariola Terendy

Maria Szala– laureat– nagroda główna

Helena Żelazińska- wyróżnienie

Oskar Gemza– wyróżnienie

Hubert Gajewski- wyróżnienie

5 Ogólnopolski Wielki Maraton Czytelniczy „Spotkacie nowych przyjaciół” Małgorzata Błaszak

Edyt Maćkowska

 

 

 

Mariola Terendy

 

Helena Żelazińska- laureat

Oliwia Król– laureat

Adam Reszczyński- laureat

Maja Tartakowska– laureat

Patrycja Bąk– finalista

Laureaci: Dominik Majcher

Blanka Snopek, Hubert Gajewski,

Gabriela Stasiorowska, Zuzanna Kibort

 

SUKCESY – KONKURSY WIEDZY – SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV- VII – II ETAP EDUKACYJNY

Lp Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi
1 Ogólnopolski Wielki Maraton Czytelniczy „Spotkacie nowych przyjaciół” Kamila Kupiecka Wyróżnienie – Zuzanna Suska
2 Konkurs powiatowy – „Jestem Integralną częścią przyrody” Jan Wilkanowski Zuzanna Suska- II miejsce

Tymoteusz Jackowski- III miejsce

3 Powiatowy Konkurs „Chemia w zadaniach” Kinga Rutkowska awans do etapu powiatowego:

Julian   Szczepkowski

4 Ogólnopolski Konkurs Multitest z chemii Kinga Rutkowska Julian Szczepkowski–

dyplom laureata- X miejsce

5 Ogólnopolski Test Ortograficzny Renata Afeltowicz Julian Szczepkowski–

dyplom laureata- XIII miejsce

6 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Iwona Błońska

Dagmara Olszewska

Julia Obara – wyróżnienie

Wojciech Puszczewicz- wyróżnienie

7 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Archimedes Plus Gabriela Maszke Jakub Kupiecki– laureat II stopnia
8 Ogólnopolski Konkurs Galileo z języka polskiego Joanna Hulanicka

 

 

 

Karolina Wołodko- Samela

 

 

 

 

Kamila Kupiecka

Maria Jackowska– laureat

Wyróżnienia:

Amelia Dzieciuch, Marlena Wiśniewska

Martyna Hordyńska

Oliwia Zbróg – dyplom laureata                        i nagroda książkowa

Laureaci:  Zofia Czubińska,

Miłosz Kapica, Amelia Morawska

Wyróżnienia: Gabriel Łosiński

Weronika Mistygacz,

Wyróżnienie– Aleksandra Sochaczewska

9 Powiatowy Konkurs Ekologiczny Jan Wilkanowski Patrycja Zielińska – III miejsce
10 „Maratonix z głową” Jan Wilkanowski I miejsce drużyna w składzie:

Patrycja Zielińska, Julian Szczepkowski,

Maksymilian Kamiński

11 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Angielsko i Niemieckojęzycznych Magdalena Urbańska I miejsce: Maksymilian Kamiński

Julin Szczepkowski, Błażej Gapski

12 Ogólnopolski Konkurs Galileo z matematyki Monika Ziarkowska Maksymilian Kamiński–

laureat-  IX miejsce

13 XIV Megaolimpiada Wiedzy z  Matematyki i z Historii Monika Ziarkowska

Urszula Wincek

Maksymilian Kamiński–

X miejsce w finale wojewódzkim

Julian Szczepkowski–

I miejsce w finale rejonowym

 

SUKCESY – KONKURSY WIEDZY – GIMNAZJUM

Lp Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi
1 Ogólnopolski Konkurs Multitest z chemii Kinga Rutkowska Maria Owsińska–

dyplom laureata- VIII miejsce,

4 Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski Jan Wilkanowski III miejsce w finale powiatowym
5 Ogólnopolski Konkurs Galileo z chemii Kinga Rutkowska Maria Owsińska-  laureat- VII miejsce,

Julian Szczepkowski-  laureat- VIII miejsce,

6 Pomorska Liga Zadaniowa z chemii „Zdolni z Pomorza” Kinga Rutkowska Maria Owsińska-

laureat etapu powiatowego – II miejsce

7 VI Powiatowy Konkurs „Chemia w zadaniach” Kinga Rutkowska Maria Owsińska- I miejsce
8 XIV Megaopimpiada Wiedzy z chemii Kinga Rutkowska Maria Owsińska- tytuł finalisty

IV miejsce w finale wojewódzkim

9 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Monika Ziarkowska Paweł Jachimczyk – wyróżnienie
10 Ogólnopolski Konkurs  Galileo z matematyki Monika Ziarkowska Maksymilian Kamiński- laureat- IX miejsce

Maria Owsińska- XV miejsce- wyróżnienie

11 XIV Megaopimpiada Wiedzy z matematyki - finał wojewódzki Monika Ziarkowska Maksymilian Kamiński- X miejsce

Maria Owsińska- VII miejsce

Paweł Jachimczyk- VIII miejsce

 

SUKCESY – KONKURSY ARTYSTYCZNE– SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi
1 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Uczę się bezpieczeństwa” Anna Fic Maria Szala– laureat– nagroda główna

Stefan Banach – wyróżnienie

2 Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi” Elena Madej Wyróżnienie w finale wojewódzkim–

Oliwia Kowalczyk i Maciej Manijak

 

SUKCESY –ZAWODY SPORTOWE– SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM

Lp Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi
1 Półfinał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Dziewcząt (klasy VII VIII I GIMNAZJUM) Magdalena Wilkanowska III miejsce

 

2 Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Ręcznej Dziewcząt (klasy VII VIII I GIMNAZJUM) Magdalena Wilkanowska I miejsce

 

3 Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce

(klasy VII VIII i GIMNAZJUM)

Piotr Ranoszek I miejsce w pchnięciu kulą

 

4 Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców (klasa V, VI) Marzena Pipała II miejsce

 

5 Mistrzostwa Powiatu  w Mini Piłce Ręcznej Chłopców (klasa V, VI) Marzena Pipała

Piotr Ranoszek

II miejsce

 

6 Mistrzostwa Powiatu  w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt  (klasa V, VI) Marzena Pipała

Piotr Ranoszek

II miejsce

 

7 Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Nożnej Chłopców (klasa V, VI) Marzena Pipała

Piotr Ranoszek

II miejsce

 

8 Mistrzostwa Powiatu  w Koszykówce Dziewcząt (klasy VII VIII i GIMNAZJUM) Magdalena Wilkanowska II miejsce

 

9 Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce

(klasa V, VI)

Magdalena Wilkanowska III miejsce w pchnięciu kulą

III miejsce w biegu na 100m

10 Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Ręcznej Chłopców (klasy VII VIII I GIMNAZJUM) Piotr Ranoszek III miejsce

 

11 Mistrzostwa Powiatu  w Unihokeju Chłopców Piotr Ranoszek III miejsce