Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Statut szkoły

STATUT Szkoły Podstawowej w Sztutowie

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA 3.12.09.2019 w sprawie zmian w Statucie

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA 3.14.09.2020 w sprawie zmian w Statucie

___________________________________________________________________________