Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Statut szkoły

STATUT

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie szkoły

___________________________________________________________________________