„Sztafeta pokoleń” – 70 lat polskich szkół w gminie Sztutowo – zakończenie

Na zakończenie podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia. Na ręce dyrektora placówki złożono liczne listy gratulacyjne i podziękowania.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zaprosił Szkołę do przystąpienia do Związku w charakterze Członka Wspierającego.

Marszałek Województwa Pomorskiego napisał „z uznaniem zatem przyjmuję podejmowane przez Zespół Szkół w Sztutowie inicjatywy, które czynią Was jedną z ważniejszych placówek oświatowych wychodzących „każdemu dziecku naprzeciw”.

Piękne słowa skierowała do całej szkolnej społeczności również Pani Kurator dziękując m.in. „za mądrą realizację zadań wychowawczych i dydaktycznych” oraz „podejmowanie licznych, cennych inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i społecznych”.

Listy gratulacyjne złożyli szkole, jej Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i Gościom:

 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Stanisław Zalewski oraz Wiceprezes  – Mikołaj Skłodowski i Sekretarz – Wiesław Paciorek,
 • Marszałek Województwa Pomorskiego –  Mieczysław Struk,
 • Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko,
 • Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Anna Izabela Brzezińska,
 • Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie – Piotr Tarnowski,
 • Kierownik Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana z pracownikami – Wojciech Woch,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim – Krzysztof Ostasz,
 • Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim – Tomasz Komoszyński,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie – Maria Pawłowska,
 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie – Grzegorz Witkowski,
 • Starosta Nowodworski – Zbigniew Ptak
 • Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego – wz Tomasz Szczepański,
 • Burmistrz Miasta Krynica Morska – Krzysztof Swat,
 • Wójt Gminy Stegna – Ewa Dąbska,
 • Dyrektorzy szkół powiatu nowodworskiego: Renata Cichosz, Katarzyna Janowska, Anna Juszczyk, Marek Włodarski, Katarzyna Daniluk – Szala, Anna Idzik, Izabela Stefaniak, Wioletta Przyborowska, Dorota Chojna, Waldemar Sobczak, Barbara Piechnik,
 • Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – Renata Ropela.

Za wszystkie dobre słowa, życzliwość, piękne życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej w Sztutowie serdecznie dziękuję.

Sylwia Owsińska

__________________________________________________________________________

PODZIĘKOWANIE

Dodatkowe podziękowania kierujemy do:

 • Pana Grzegorza Maćkowskiego za przygotowanie zaproszeń, okolicznościowego papieru firmowego, ulotki o historii szkoły,
 • Pań: Krystyny Dróżdż i Urszuli Parol – za przygotowanie wystawy o historii Gminy Sztutowo,
 • Pani Ola Kacprzak za przygotowanie wystawy Sztutowskiego Towarzystwa Kulturalnego,
 • Pani Eleny Madej i Państwa Anny i Artura Milarskich za przygotowanie wystawy Stowarzyszenia Szkolna 13,
 • Pracowników Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim za przygotowanie stoisk,
 • Panów: Henryka Kuczmy i Sławomira Siudowskiego – za wystawę prezentującą osiągnięcia sportowe absolwentów, zawodników Hemako Sztutowo,
 • Pań: Anny Szloser, Elżbiety Kupieckiej, Ireny Łaszczyk, Beaty Falgowskiej, Magdaleny Spryszyńskiej – za udział w pracach naszych komisji konkursowych,
 • Pań: Małgorzaty Kaliny, Izabeli Smosnej, Jadwigi Darowskiej i Pana Piotra Falgowskiego – za wspaniałą dekorację i wystawę prac plastycznych,
 • Pani Bożeny Nowak – za wystawę fotograficzną,
 • Pani Uli Wincek za przygotowanie mapy do wypełniania przez gości oraz przygotowanie imprezy towarzyszącej – debaty oksfordzkiej,
 • Pań: Anny Bartnickiej, Marty Kiernickiej, Agnieszki Manijak i Katarzyny Gaura – za porzucenie swoich normalnych obowiązków i podjęcie się realizacji dodatkowych zadań,
 • Pań: Małgorzaty Ziołeckiej, Jadwigi Machuli, Elżbiety Lewandowskiej za przygotowanie poczęstunku oraz Patrycji Fortas, Natalii Wójtowicz, Karolinie Brzezińskiej za pomoc w kuchni i stołówce,
 • Pań: Aliny Niedzielskiej i Małgorzaty Kalina za udekorowanie stołówki,
 • Pań: Eweliny Podolskiej, Kamili Kupieckiej Włoczkowskiej, Magdaleny Nakielskiej za przygotowanie wystawy prac konkursowych,
 • Pani Jagody Majos Daleckiej za digitalizację kronik i obsługę Facebooka,
 • Panów: Zbigniewa Kalina, Jana Onyszkiewicza i Andrzeja Ziarkowskiego za pomoc w przygotowaniu scenografii,
 • Pań: Haliny Machuli, Marii Biruk,  Alicji Szmyt, Marioli Krzyżanowskiej, Ewy Kotlińskiej, Karoliny Ziołeckiej – za dyspozycyjność,
 • Pań: Beaty Falgowskiej, Teresy Krasnodębskiej, Gabrieli Maszke za pomoc w obsłudze i przywitaniu gości.

Na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim RODZICOM, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

__________________________________________________________________________

LISTY GRATULACYJNE ZŁOŻONE NA RĘCE DYREKTORA SZKOŁY

__________________________________________________________________________

GALERIA