70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Terminy egzaminów zewnętrznych

 TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
1
 Egzamin przeprowadzany w ostatnim  roku  nauki w  gimnazjum:
 • część humanistyczna,
 • część matematyczno-przyrodnicza,
 • część z języka obcego nowożytnego.
 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 • historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00
 • język polski – godz. 11:00
 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 • przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00
 • matematyka – godz. 11:00
 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 • j. obcy na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • j. obcy na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 Terminy dodatkowe odpowiednio:
 • 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 • 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 • 5 czerwca 2019 r. (środa)
   TERMIN UWOLNIENIA WYNIKÓW EGZAMINU – 14 CZERWCA 2019 r.

 

 TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
2
 Egzamin przeprowadzany w ostatnim  roku  nauki w szkole podstawowej:
 • Język polski,
 • Matematyka,
 • Język angielski.
 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
 • język polski – godz. 9:00
 • 120 minut
 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
 • matematyka – godz. 09:00
 • 100 minut
 17 kwietnia 2019 r. (środa)
 • j. angielski – godz. 9:00
 • 90 minut
 Terminy dodatkowe odpowiednio:
 • 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 • 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 • 5 czerwca 2019 r. (środa)
   TERMIN UWOLNIENIA WYNIKÓW EGZAMINU – 14 CZERWCA 2019 r.