70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa w Sztutowie korzysta z adresu mailowego: sekretariat@szkolasztutowo.pl

 

Funkcjonujący wcześniej mail szkoły - sztut1@wp.pl ze względu na funkcjonowanie na ogólnodostępnych serwerach będzie nieaktywny.

 

Zalecamy korzystanie z nowego adresu.

Sylwia Owsińska

 

Egzaminy zewnętrzne

 TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
1
 Egzamin przeprowadzany w ostatnim  roku  nauki w  gimnazjum:
 • część humanistyczna
 • część matematyczno-przyrodnicza
 • część z języka obcego nowożytnego
 18 kwietnia 2018 r. (środa)
 • historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00
 • język polski – godz. 11:00

 

 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 • przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00
 • matematyka – godz. 11:00

 

 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 • j. obcy na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • j. obcy na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 Terminy dodatkowe odpowiednio:
 • 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
 • 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
 • 6 czerwca 2018 r. (środa)
   TERMIN UWOLNIENIA WYNIKÓW EGZAMINU – 15 CZERWCA 2018 r.