Rok Szkolny 2018/2019

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
(FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE):
 

 1. Organizacja wymiany polsko- niemieckiej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wprowadzenie do budżetu i prawidłowe rozliczenie kwoty 7559,00zł. Pozostałe koszty pobytu grupy na Rugii rozliczyła strona niemiecka.
 2. Realizacja programu rządowego „Umiem pływać” w ramach zadań zleconych przez Gminę Sztutowo– projekt powszechnej nauki pływania realizowany w klasach I-III szkoły podstawowej.
 3. Lekcja z Pomysłem dofinansowania przez Fundację Kreatywna Edukacja.
 4. Utworzenie na terenie placówki kącika relaksu dla młodszych dzieci przy świetlicy szkolnej.

ZREALIZOWANE WYDATKI DZIĘKI POZYSKANIU DAROWIZN NA CELE EDUKACYJNE

Szkoła podejmuje liczne działania w celu pozyskania darowizn na cele edukacyjne. W ubiegłym roku dzięki temu działaniom udało się zrealizować m.in. następujące zakupy:

 1. Fototapety edukacyjne do 19 sal lekcyjnych,
 2. Pomoce dydaktyczne – kompasy, globusy, instrumenty muzyczne  przybory matematyczne, mapy, liczydła z tablicą magnetyczną, bumrurki, teatrzyk kamishibai, układanki edukacyjne,
 3. 2 ozoboty (roboty) do nauki programowania i zestawy z robotyki, maty do kodowania,
 4. Nowe rolety w 3 klasach o największym nasłonecznieniu (9000,01zł),

Dzięki zaangażowaniu Rodziców z Rady Rodziców szkoła otrzymała do dyspozycji maszynę do popcornu oraz waty cukrowej. Sprzęt jest nowy i został wpisany do ksiąg inwentarzowych jednostki. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE

 1. Realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji informatycznej „Drugoklasiści programiści”,
 2. Realizacja innowacji metodycznej „Międzynarodowy Dzień Kropki”,
 3. Udział w Międzynarodowym badaniu wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych TIMSS organizowanym przez INSTYTUT Badań Edukacyjnych,
 4. Udział w akcji „Nie do pary” w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa,
 5. Utworzenie sieci nauczycieli języka polskiego w powiecie nowodworskim,
 6. Aktywne działania w sieci nauczycieli edukacji obywatelskiej w Gdańsku,
 7. Utworzenie w szkole w Sztutowie magazynu „Szlachetnej paczki”,
 8. Włączenie się szkoły w akcję „Mierzeja PoMorze”,
 9. Nagranie filmików edukacyjnych promujących aktywne spędzanie wolnego czasu.
 10. „Między nami kobietkami” – projekt edukacji prozdrowotnej dla dziewcząt szkoły podstawowej,
 11. Projekt „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – zbiórka kasztanów i żołędzi – szkoła co roku zbiera ich około 850 – 900 kg. – najwięcej w powiecie,
 12. „Lepsza szkoła” projekt Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego polegający na wdrożeniu działań wpływających na podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych,
 13. Ortograffiti – program dla gimnazjów z zakresu edukacji ortograficznej,
 14. Realizacja z  Muzeum Zalewu Wiślanego projektu „Zbuduj sobie łódź”,
 15. Akcja „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” oraz  „Mikołaje łączcie się”– wsparcie hospicjum w Gdańsku, poprzez zbiórkę konkretnych rzeczy dla podopiecznych hospicjum,
 16. Akcja „Paczka dla zwierzaczka” – wsparcie schroniska dla zwierząt,
 17. Projekty realizowane z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – Trzymaj Formę, Bieg po zdrowie,
 18. Projekt Akcja Bałtycka – program obrączkowanie ptaków, udział w warsztatach przyrodniczych, obrączkowaniu ptaków,
 19.  „Koduj z klasą” – warsztaty prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej obejmujące m.in. zasady kodowania,
 20. Akcja „Wkręć się w pomaganie” oraz „Pola nadziei” – akcje charytatywne na rzecz potrzebujących,
 21. Spotkania z pisarzami – zrealizowane w szkole podstawowej i gimnazjum dzięki wsparciu i gościnności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztutowie,
 22. Warsztaty z doradztwa zawodowego – zrealizowane przez pedagoga szkolnego z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – dodatkowe wsparcie dla uczniów klas III gimnazjum,
 23. Akademia Bezpiecznego Puchatka – wdrożenie działań z zakresu bezpieczeństwa w klasach edukacji wczesnoszkolnej,
 24.  „Akademia czystych rąk” – zrealizowanie programu edukacyjnego z zakresu higieny – klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej,
 25. Projekt Krokus – organizator Galicja Żydowskie Muzeum – projekt sadzenia cebulek krokusów połączonych z akcją edukacyjną na temat Holocaustu,
 26. Warsztaty profilaktyczne– zintensyfikowane działania z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej oraz działań z zakresu ograniczania przejawów agresji psychicznej,
 27.  „Góra grosza”– zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego w pomoc potrzebującym – zbiórkę publiczną.

Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się znacznie do rozwoju bazy dydaktycznej i multimedialnej szkoły, ale również do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.