70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa w Sztutowie korzysta z adresu mailowego: sekretariat@szkolasztutowo.pl

 

Funkcjonujący wcześniej mail szkoły - sztut1@wp.pl ze względu na funkcjonowanie na ogólnodostępnych serwerach będzie nieaktywny.

 

Zalecamy korzystanie z nowego adresu.

Sylwia Owsińska

 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – świetlica szkolna
 • Nowak Bożena    - wiecedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • Ia    - Małgorzata Błaszak
 • Ib    - Edyta Maćkowska
 • IIa   – Mariola Terendy
 • IIIa  – Anna Fic
 • IIIb  – Elena Madej
 • IIIc  – Marzena Pipała

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVa  - Aneta Modzelewska
 • IVb  - Magdalena Wilkanowska
 • IVc  – Kamila Kupiecka-Włoczkowska
 • Va    – Iwona Błońska
 • VIa  - Agnieszka Rugała
 • VIb  - Jagoda Majos-Dalecka
 • VIIa – Jan Wilkanowski
 • VIIb – Gabriela Maszke

     Nauczyciele wychowawcy – Gimnazjum

 • IIA    – Joanna Hulanicka
 • IIB    – Urszula Wincek
 • IIIA   - Magdalena Nakielska

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
Renata Afeltowicz Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Biblioteka
Małgorzata Błaszak Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Rewalidacja
Magdalena Czarnogórska-Kozłowska Język niemiecki
Język angielski
Magdalena Urbańska Język angielski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Jadwiga Darowska Wychowawca świetlicy
Beata Falgowska Plastyka
Muzyka
Biblioteka
Piotr Falgowski Religia
Wychowawca świetlicy
Anna Fic Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Joanna Hulanicka Język polski
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Małgorzata Kalina Świetlica – kierownik
Aleksandra Kamińska Język angielski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zuzanna Kosiorek Przyroda
Technika
Kamila Kupiecka-Włoczkowska Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Logopedia
Gabriela Maszke Język angielski
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Elena Madej Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jagoda Majos-Dalecka Zajęcia komputerowe
Informatyka
Rewalidacja
Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Edyta Maćkowska Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioletta Jaworska Wychowawca świetlicy
Wychowanie do życia w rodzinie
Ewelina Podolska Pedagog szkolny
Aneta Modzelewska Matematyka
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Iwona Błońska Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Logopedia
Magdalena Nakielska Geografia
Zajęcia komputerowe
Informatyka
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Bożena Nowak Wychowawca świetlicy
Sylwia Owsińska Wychowawca świetlicy
Marzena Pipała Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wychowanie fizyczne
Barbara Ranoszek Religia
Agnieszka Rugała Nauczyciel wspierający
Edukacja dla bezpieczeństwa
Rewalidacja
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Piotr Ranoszek Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Kinga Rutkowska Chemia
Koło chemiczne
Edyta Przekopowicz Muzyka
Magdalena Spryszyńska Psycholog szkolny
Mariola Terendy Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jan Wilkanowski Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Biologia
Magdalena Wilkanowska Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Urszula Wincek Wiedza o społeczeństwie
Historia 
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Monika Ziarkowska Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia

(F) wychowanie fizyczne w formie do wyboru przez ucznia w grupach międzyoddziałowych

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Małgorzata Kalina - kierownik
 • Jadwiga Darowska
 • Piotr Falgowski
 • Wioletta Jaworska

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Ewelina Podolska

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Spryszyńska

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Renata Afeltowicz
 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • Elżbieta Lewandowska - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Ewa Kotlińska - woźna (sala gimnastyczna)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Mariola Krzyżanowska - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Alicja Szmyt - woźna (I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 • Karolina Ziołecka
 • Katarzyna Bergman
 • Elżbieta Wójtowicz

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Elżbieta Drąg