Pracownicy szkoły

Print Friendly

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – historia
 • Nowak Bożena    - z-ca dyrektor – świetlica szkolna

NAUCZYCIELE

     Edukacja wczesnoszkolna

 • Ia    - Pipała Marzena
 • Ib    - Terendy Mariola
 • IIa   - Madej Elena
 • IIb   – Fic Anna
 • IIIa  - Maćkowska Edyta
 • IIIb  - Błaszak Małgorzata

     Wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVa   - Modzelewska Aneta
 • IVb   - Ziarkowska Monika
 • Va    -  Siudowski Sławomir
 • Vb    - Ranoszek Piotr
 • VIa   - Kamińska Aleksandra
 • VIb   - Małecki Marek

     Wychowawcy – Gimnazjum

 • IA      - Wilkanowska Magdalena
 • IB      - Afeltowicz Renata
 • IIA      - Bobryk-Barska Beata
 • IIB     - Czarnogórska-Kozłowska Magdalena
 • IIC     - Rugała Agnieszka
 • IIIA    - Hulanicka Joanna
 • IIIB    - Nakielska Magdalena

     Nauczyciele przedmiotowcy

 • Afeltowicz Renata - język polski,  nauczyciel bibliotekarz
 • Błaszak Małgorzata - wychowanie do życia w rodzinie
 • Bobryk-Barska Beata - język polski, zajęcia artystyczne
 • Branach Agnieszka - język niemiecki
 • Duchalska Anna - fizyka
 • Falgowska Beata - plastyka, muzyka, nauczyciel bibliotekarz
 • Falgowski Piotr - religia
 • Fic Anna - logopedia
 • Hulanicka Joanna - język polski, zajęcia artystyczne
 • Kamińska Aleksandra - język angielski
 • Kozakiewicz Teresa - biologia, przyroda
 • Krasnodębska Teresa - język angielski
 • Kupiecka-Włoczkowska Kamila - język polski, logopedia
 • Maćkowska Edyta - zajęcia komputerowe
 • Madej Elena - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Majos-Dalecka Jagoda - informatyka
 • Małecki Marek - matematyka
 • Maszke Gabriela - język angielski
 • Milewska Ewelina - historia
 • Molenda Ewa - matematyka, fizyka
 • Nakielska Magdalena - geografia, informatyka
 • Ranoszek Barbara - religia
 • Ranoszek Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Rostkowska-Korczyc Beata - matematyka
 • Rugała Agnieszka - rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Rutkowska Kinga - chemia
 • Siudowski Sławomir - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Skibowska Dorota - język niemiecki (zastępstwo za Magdalenę Czarnogórską-Kozłowską)
 • Terendy Mariola - przyroda
 • Wilkanowski Jan - wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, gimnastyka korekcyjna
 • Winiarski Dariusz - technika, zajęcia techniczne
 • Ziarkowska Monika - matematyka

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Kalina Małgorzata - kierownik
 • Darowska Jadwiga
 • Falgowski Piotr
 • Smosna Izabela
 • Spryszyńska Magdalena

PEDAGOG SZKOLNY

 • Majos-Dalecka Jagoda

PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Spryszyńska Magdalena

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Afeltowicz Renata
 • Falgowska Beata

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Drąg Elżbieta

ADMINISTRACJA

 • Bartnicka Anna - sekretarka
 • Gaura Katarzyna - główna księgowa
 • Kiernicka Marta - samodzielny referent ds. kadr
 • Manijak Agnieszka - starszy specjalista ds. płac

KUCHNIA

 • Ziołecka Małgorzata - intendentka
 • Machula Jadwiga - kucharka
 • Lewandowska Elżbieta - pomoc kucharki

KONSERWATORZY

 • Onyszkiewicz Jan
 • Ziarkowski Andrzej

OBSŁUGA

 • Biruk Maria - woźna (sala gimnastyczna)
 • Kotlińska Ewa - woźna (II piętro)
 • Krzyżanowska Mariola - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Machula Halina - woźna (parter)
 • Polańska Irena - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Szmyt Alicja - woźna (I piętro)