Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor - wiedza o społeczeństwie
 • Suska Agnieszka - wicedyrektor - świetlica szkolna, muzyka

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • IA - Renata Wiśniewska
 • IB - Barbara Ranoszek
 • IIA - Aneta Staszewska
 • IIB - Elena Madej
 • IIIA - Małgorzata Błaszak
 • IIIB - Edyta Maćkowska

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVA - Magdalena Nakielska
 • IVB - Joanna Hulanicka
 • VA  - Magdalena Czarnogórska-Kozłowska
 • VB - Agnieszka Rugała
 • VIA - Gabriela Maszke
 • VIB - Jan Wilkanowski
 • VIIA - Marzena Pipała
 • VIIIA – Renata Afeltowicz
 • VIIIB - Piotr Ranoszek
 • VIIIC - Ewelina Podolska

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     Grupy stałe:

 • Agnieszka Suska
 • Wioletta Jaworska
 • Mariola Terendy

     Grupy doraźne:

 • Piotr Ranoszek
 • Marzena Pipała
 • Magdalena Urbańska

PEDAGOG SZKOLNY

 • Monika Podsiadło
 • Ewelina Podolska

PEDAGOG SPECJALNY

 • Monika Podsiadło

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Elżbieta Lewandowska - kucharka
 • Patrycja Barzowska - pomoc kucharki
 • Edyta Wójtowicz - pomoc kucharki

     KONSERWATOR

 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Alicja Szmyt - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Beata Kurowska-Sowa - woźna (sala gimnastyczna, I piętro)
 • Agnieszka Mekin - woźna (sala gimnastyczna, I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH, POMOC W STOŁÓWCE

 • Alicja Szmyt
 • Jolanta Łosińska
 • Beata Łapińska

     ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Agnieszka Lewek

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Natalia Drąg