Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor - wiedza o społeczeństwie
 • Nowak Bożena - wicedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • IA - Anna Fic
 • IB - Elena Madej
 • IIA - Małgorzata Błaszak
 • IIB - Edyta Maćkowska
 • IIIA - Renata Wiśniewska
 • IIIB - Barbara Ranoszek

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVA - Magdalena Czarnogórska-Kozłowska
 • IVB - Agnieszka Rugała
 • VA  - Gabriela Maszke
 • VB - Jan Wilkanowski
 • VIA - Marzena Pipała
 • VIIA - Renata Afeltowicz
 • VIIB - Piotr Ranoszek
 • VIIC - Ewelina Podolska
 • VIIIA – Joanna Hulanicka
 • VIIIB - Magdalena Wilkanowska
 • VIIIC - Kamila Kupiecka


 
     WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Bożena Nowak - Grupa poranna: godz. 06.45 – 08.00
 • Jadwiga Darowska – Klasy I
 • Marzena Pipała - Klasy  II
 • Wioletta Jaworska - Klasy III 
 • Piotr Ranoszek – dojeżdżający
 • Monika Podsiadło – dojeżdżający

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Monika Podsiadło

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Wojciech Chodorowicz

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Elżbieta Lewandowska - kucharka
 • Jadwiga Machula - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Alicja Szmyt - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Beata Kurowska-Sowa - woźna (sala gimnastyczna, I piętro)
 • Agnieszka Mekin - woźna (sala gimnastyczna, I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH, POMOC W STOŁÓWCE

 • Alicja Szmyt
 • Jolanta Łosińska
 • Paulina Bartnicka

     ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Edyta Wójtowicz

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Natalia Drąg