Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor - wiedza o społeczeństwie
 • Nowak Bożena - wicedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • IA - Małgorzata Błaszak
 • IB - Edyta Maćkowska
 • IIA - Mariola Terendy
 • IIB - Barbara Ranoszek
 • IIIA - Anna Fic
 • IIIB - Elena Madej

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVA - Gabriela Maszke
 • IVB - Jan Wilkanowski
 • VA  - Marzena Pipała
 • VIA - Renata Afeltowicz
 • VIB - Aleksandra Kamińska
 • VIC - Ewelina Podolska
 • VIIA - Joanna Hulanicka
 • VIIB - Magdalena Wilkanowska
 • VIIC -  Kamila Kupiecka
 • VIIIA - Iwona Błońska
 • VIIIB - Magdalena Nakielska

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

1 RENATA
AFELTOWICZ
 
Język polski – VIA VIB VA
ZDW – VIA VIB VA
ZRU
GDDW – VIA
Dodatkowy język polski dla ucznia powracającego z zagranicy
Dodatkowy język polski dla ucznia z orzeczeniem
2 MAŁGORZATA
BŁASZAK
Edukacja wczesnoszkolna – IA
ZDW – IA
ZRU
Rewalidacja
Świetlica
3
IWONA
BŁOŃSKA
Matematyka – VIIC VIIIA IVA IVB
ZDW – VIIC VIIIA IVA IVB
GDDW – VIIIA
ZRU
Dodatkowa lekcja dla dziecka z orzeczeniem
4 MAGDALENA
CZARNOGÓRSKA-KOZŁOWSKA
Język niemiecki – VIA VIB VIC VIIA VIIB/VIIB VIIC/VIIC VIIIA VIIIB
Język angielski – IAB IIAB IIIAB
ZRU
5 JADWIGA
DAROWSKA
Świetlica szkolna
6 BEATA
FALGOWSKA
Plastyka – IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC
Biblioteka
7 PIOTR
FALGOWSKI
Religia – IIIA IIIB IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
8 ANNA
FIC
Edukacja wczesnoszkolna – IIIA
Logopedia – IA IB IIA IIB IIIA IIIB
ZDW
ZRU
9 JOANNA
HULANICKA
Język polski – VIIIA VIIA VIIB VIC
GDDW – VIIA
ZDW – VIIAB VIIIAB VIC
ZRU
10 WIOLETTA
JAWORSKA
Świetlica szkolna
Wychowanie do życia w rodzinie – IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
11 ALEKSANDRA
KAMIŃSKA
J. angielski – IAB IIAB IIIAB IVAB VIA VIBC VIIBC VIIIAB
ZDW – VIABC
GDDW – VIB
ZRU
12 KAMILA
KUPIECKA
Język polski – IVA IVB VIIC VIIIB
ZDW – VIIC IVA IVB
GDDW – VIIC
ZRU
13 GABRIELA
MASZKE
J. angielski – IIAB IVAB VA VIA VIBC VIIBC VIIIAB
GDDW – IVA
ZRU
ZDW – VA IVAB
14 ELENA
MADEJ
 
Edukacja wczesnoszkolna – IIIB
ZKK – IA IB IIA IIB IIIA IIIB
ZDW – IIB
ZRU
15 JAGODA
MAJOS-DALECKA
 
Zajęcia komputerowe/Informatyka- IIIA IIIB  IIB IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB  VIIC VIIA VIIB VIIC VIIIA  VIIIB
Rewalidacja
Doradztwo zawodowe
ZRU (+ robotyka)
ZKK – IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIB VIIAC
16 EDYTA
MAĆKOWSKA
Edukacja wczesnoszkolna – IB
Zajęcia komputerowe – IA /IA IB IIA IIB IIIA IIIB
ZDW – IIIB
ZRU
17 MAGDALENA
NAKIELSKA
Geografia – VIIIA VIIIB VIIA VIIB VIIC VIA VIB VIC VA
Zajęcia komputerowe/Informatyka – IIA IVA IVB VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
ZRU (w tym robotyka)
GDDW – VIIIB
18 BOŻENA
NOWAK
Świetlica
19 DAGMARA
OLSZEWSKA
Fizyka – VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
Matematyka – VIA VIB VIC
ZDW – VIA VIB VIC
ZRU
20 SYLWIA
OWSIŃSKA
Wiedza o społeczeństwie – VIIIA VIIIB
21 MARZENA
PIPAŁA
Wychowanie fizyczne – VA VIBC DZ VIA DZ VIIAC DZ
Zajęcia sportowe w I-IIISP – IA IIA
ZRU
GDDW – VA
22 EWELINA
PODOLSKA
Historia – IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
GDDW – VIC
ZRU
23 MONIKA
PODSIADŁO
Logopedia – IVA IVB VA IIB
Pedagog szkolny
24 BARBARA
RANOSZEK
Religia – IIA IIB IA IB
Edukacja wczesnoszkolna – IB
ZDW – IB
ZRU
25 PIOTR
RANOSZEK
Wychowanie fizyczne – VIIAC CH VIIB CH VIIIAB CH
Technika – IVA IVB VA VIA VIB VIC
Edukacja wczesnoszkolna IIB
ZRU
Zajęcia sportowe w I-IIISP – IIB
26 AGNIESZKA
RUGAŁA
Edukacja dla bezpieczeństwa – VIIIA VIIIB
Muzyka – IVA IVB VA VIA VIB VIC VIIA VIIB VIIC
Świetlica szkolna
27 KINGA
RUTKOWSKA
Chemia – VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB
ZRU
Matematyka – VIIB VIIA VA
ZDW – VIIB VIIA VA
28 WOJCIECH
CHODOROWICZ
Psycholog
29 MARIOLA
TERENDY
Edukacja wczesnoszkolna – IIA
ZDW – IIA
ZRU
Przyroda – IVA IVB
30 MAGDALENA
URBAŃSKA
J. angielski – IAB IIIAB IVAB VIAB VIIA VIIBC VIIIAB
ZRU
ZDW – VIIABC VIIIAB
Dodatkowa lekcja dla ucznia  z orzeczeniem
31 JAN
WILKANOWSKI
Wychowanie fizyczne – VIBC CH IVAB CH
ZRU
Biologia – VA VIA VIB VIC VIIIA VIIIB VIIA VIIB VIIC
GDDW – IVB
32 MAGDALENA
WILKANOWSKA
 
Wychowanie fizyczne – VIIB DZ VIIIAB DZ IVAB DZ VIA CH
GDDW- VIIB
Dodatkowe zajęcia sportowe w I-IIISP – IIIA IIIB IB
ZRU
33 MONIKA
ZIARKOWSKA
Matematyka – VIIIB
ZDW – VIIIB
SŁOWNIK ZDW – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
ZRU – zajęcia rozwijające uzdolnienia
GDDW – godzina do dyspozycji wychowawcy
ZKK – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Bożena Nowak - Grupa poranna: godz. 06.45 – 08.00
 • Małgorzata Błaszak – Klasy I – II
 • Jadwiga Darowska - Klasy I – II
 • Wioletta Jaworska - Klasy III 
 • Agnieszka Rugała - Klasy IV – VII 

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Monika Podsiadło

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Wojciech Chodorowicz

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • Elżbieta Lewandowska - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Alicja Szmyt - woźna (I piętro)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Beata Kurowska-Sowa - woźna (szatnia, sala gimnastyczna, teren zielony)
 • Agnieszka Mekin - woźna (szatnia, sala gimnastyczna, teren zielony)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH, POMOC W STOŁÓWCE

 • Alicja Szmyt
 • Katarzyna Bergman
 • Jolanta Łosińska

     ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Edyta Wójtowicz

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Natalia Drąg