Pracownicy szkoły

Print Friendly

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – historia
 • Nowak Bożena    - z-ca dyrektor – świetlica szkolna

NAUCZYCIELE

     Edukacja wczesnoszkolna

 • Ia    - Błaszak Małgorzata
 • Ib    - Jaworska Wioletta
 • Ic     - Maćkowska Edyta
 • IIa   – Pipała Marzena
 • IIb   – Terendy Mariola
 • IIIa  - Madej Elena
 • IIIb  - Fic Anna

     Wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVa   - Wilkanowski Jan
 • IVb   - Maszke Gabriela
 • Va    - Falgowska Beata
 • Vb    - Ziarkowska Monika
 • VIa   - Siudowski Sławomir
 • VIb   - Ranoszek Piotr

     Wychowawcy – Gimnazjum

 • IA      - Kamińska Aleksandra
 • IB      - Małecki Marek
 • IIA     - Wilkanowska Magdalena
 • IIB     - Afeltowicz Renata
 • IIIA    - Bobryk-Barska Beata
 • IIIB    - Czarnogórska-Kozłowska Magdalena
 • IIIC     - Rugała Agnieszka

     Nauczyciele przedmiotowcy

 • Afeltowicz Renata - język polski,  nauczyciel bibliotekarz
 • Błaszak Małgorzata - wychowanie do życia w rodzinie
 • Bobryk-Barska Beata - język polski, zajęcia artystyczne
 • Czarnogórska-Kozłowska Magdalena - język angielski, język niemiecki
 • Duchalska Anna - fizyka
 • Falgowska Beata - plastyka, muzyka, nauczyciel bibliotekarz
 • Falgowski Piotr - religia
 • Fic Anna - logopedia
 • Hulanicka Joanna - język polski, zajęcia artystyczne
 • Jaworska Wioletta – wychowanie do życia w rodzinie
 • Kamińska Aleksandra - język angielski
 • Kozakiewicz Teresa - przyroda
 • Krasnodębska Teresa - język angielski
 • Kupiecka-Włoczkowska Kamila - język polski, logopedia
 • Maćkowska Edyta - zajęcia komputerowe
 • Madej Elena - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Majos-Dalecka Jagoda - informatyka
 • Małecka Anna – matematyka, informatyka
 • Małecki Marek - matematyka
 • Maszke Gabriela - język angielski
 • Nakielska Magdalena - geografia, informatyka
 • Owsińska Sylwia – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Ranoszek Barbara - religia
 • Ranoszek Piotr - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Rugała Agnieszka - rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Rutkowska Kinga - chemia
 • Siudowski Sławomir - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Terendy Mariola - przyroda
 • Wierzbowska Anna – język niemiecki
 • Wilkanowska Magdalena - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Wilkanowski Jan - biologia, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, gimnastyka korekcyjna
 • Wincek Urszula - historia, wiedza o społeczeństwie
 • Ziarkowska Monika - matematyka

ŚWIETLICA SZKOLNA

 • Kalina Małgorzata - kierownik
 • Darowska Jadwiga
 • Falgowski Piotr
 • Smosna Izabela
 • Kozakiewicz Teresa
 • Wierzbowska Anna

PEDAGOG SZKOLNY

 • Majos-Dalecka Jagoda

PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Spryszyńska Magdalena

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Afeltowicz Renata
 • Falgowska Beata

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Drąg Elżbieta

ADMINISTRACJA

 • Bartnicka Anna - sekretarka
 • Gaura Katarzyna - główna księgowa
 • Kiernicka Marta - samodzielny referent ds. kadr
 • Manijak Agnieszka - starszy specjalista ds. płac

KUCHNIA

 • Ziołecka Małgorzata - intendentka
 • Machula Jadwiga - kucharka
 • Lewandowska Elżbieta - pomoc kucharki
 • Litwiński Mateusz – pomoc kuchenna

KONSERWATORZY

 • Onyszkiewicz Jan
 • Ziarkowski Andrzej

OBSŁUGA

 • Biruk Maria - woźna (sala gimnastyczna)
 • Kotlińska Ewa - woźna (II piętro)
 • Krzyżanowska Mariola - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Machula Halina - woźna (parter)
 • Polańska Irena - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Szmyt Alicja - woźna (I piętro)