Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – wiedza o społeczeństwie
 • Nowak Bożena    - wicedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • IA       - Mariola Terendy
 • IB       - Barbara Ranoszek
 • IIA     - Anna Fic
 • IIB     - Elena Madej
 • IIIA    – Małgorzata Błaszak
 • IIIB    – Edyta Maćkowska

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVA    – Marzena Pipała
 • IVB      - Renata Afeltowicz
 • VA      – Aleksandra Kamińska
 • VB      – Ewelina Podolska
 • VC      – Magdalena Wilkanowska
 • VIA     - Joanna Hulanicka
 • VIB    – Magdalena Wilkanowska
 • VIC    – Kamila Kupiecka
 • VIIA   - Iwona Błońska
 • VIIB   - Magdalena Nakielska
 • VIIIA - Agnieszka Rugała
 • VIIIB – Jagoda Majos-Dalecka

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

1 RENATA
AFELTOWICZ
 
Język polskiZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Dodatkowy język polski dla ucznia powracającego z zagranicy
Dodatkowy język polski dla ucznia z orzeczeniem
2 MAŁGORZATA
BŁASZAK
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Rewalidacja
Dodatkowy język polski dla ucznia powracającego z zagranicy
3
IWONA
BŁOŃSKA
Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Dodatkowa matematyka dla dziecka z orzeczeniem
4 MAGDALENA
CZARNOGÓRSKA-KOZŁOWSKA
Język niemiecki
Język angielski

Świetlica
5 JADWIGA
DAROWSKA
Świetlica szkolna
Biblioteka
6 BEATA
FALGOWSKA
Plastyka
Biblioteka
7 PIOTR
FALGOWSKI
Religia
8 ANNA
FIC
Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
9 JOANNA
HULANICKA
Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Dodatkowy język polski dla ucznia z orzeczeniem
10 WIOLETTA
JAWORSKA
Świetlica szkolna
Wychowanie do życia w rodzinie
11 MAŁGORZATA
KALINA
Świetlica – kierownik
12 ALEKSANDRA
KAMIŃSKA
Język angielski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
13 KAMILA
KUPIECKA
Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
14 GABRIELA
MASZKE
Język angielski
Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Dodatkowy język angielski dla ucznia  z orzeczeniem
15 ELENA
MADEJ
 
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Dodatkowy język polski dla ucznia z zagranicy
16 JAGODA
MAJOS-DALECKA
 
Zajęcia komputerowe/Informatyka
Rewalidacja

Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
17 EDYTA
MAĆKOWSKA
Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
18 MAGDALENA
NAKIELSKA
Geografia
Zajęcia komputerowe/Informatyka

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
19 BOŻENA
NOWAK
Świetlica
20 DAGMARA
OLSZEWSKA
Fizyka
Matematyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
21 SYLWIA
OWSIŃSKA
Wiedza o społeczeństwie
22 MARZENA
PIPAŁA
Wychowanie fizyczne
Edukacja wczesnoszkolna-wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe  w  I-IIISP
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
23 EWELINA
PODOLSKA
Historia
Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Godzina do dyspozycji wychowawcy
24 MONIKA
PODSIADŁO
Logopedia
Pedagog szkolny
25 BARBARA
RANOSZEK
Religia
Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
26 PIOTR
RANOSZEK
Wychowanie fizyczne
Technika

Edukacja wczesnoszkolna-wychowanie fizyczne
Zajęcia sportowe  w  I-IIISP
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
27 AGNIESZKA
RUGAŁA
Nauczyciel wspomagający
Edukacja dla bezpieczeństwa

Muzyka
Chór szkolny
Godzina do dyspozycji wychowawcy
28 KINGA
RUTKOWSKA
Chemia
Matematyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
29 MAGDALENA
SPRYSZYŃSKA
Psycholog
30 MARIOLA
TERENDY
Edukacja wczesnoszkolna
Przyroda

Dodatkowy język polski dla dziecka powracającego  z zagranicy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
31 MAGDALENA
URBAŃSKA
Język angielski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
32 JAN
WILKANOWSKI
Wychowanie fizyczne
Biologia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
33 MAGDALENA
WILKANOWSKA
 
Wychowanie fizyczne
Dodatkowe zajęcia sportowe w I-IIISP

Edukacja wczesnoszkolna – wychowanie fizyczne
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Świetlica szkolna
34 MONIKA
ZIARKOWSKA
Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
35 ANETA
MODZELEWSKA
Bez przydziału obowiązków w roku 2019/2020

    

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Małgorzata Kalina - kierownik
 • Jadwiga Darowska
 • Wioletta Jaworska
 • Magdalena Wilkanowska
 • Magdalena Czarnogórska-Kozłowska

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Monika Podsiadło

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Spryszyńska

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Beata Falgowska
 • Jadwiga Darowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • Elżbieta Lewandowska - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Ewa Kotlińska - woźna (sala gimnastyczna)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Mariola Krzyżanowska - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Alicja Szmyt - woźna (I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 • Karolina Ziołecka
 • Katarzyna Bergman
 • Elżbieta Wójtowicz

     ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Anna Szymańska

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Natalia Drąg