70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – świetlica szkolna
 • Nowak Bożena    - wiecedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • Ia    - Anna Fic
 • Ib    - Elena Madej
 • Ic     - Marzena Pipała
 • IIa   - Małgorzata Błaszak
 • IIb   - Wioletta Jaworska
 • IIc    - Edyta Maćkowska
 • IIIa  - Mariola Terendy

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVa   - Agnieszka Rugała
 • IVb   - Jagoda Majos-Dalecka
 • Va    - Jan Wilkanowski
 • Vb    - Gabriela Maszke
 • VIa   - Beata Falgowska
 • VIb   - Monika Ziarkowska

     Nauczyciele wychowawcy – Gimnazjum

 • IA      - Magdalena Nakielska
 • IB      - Joanna Hulanicka
 • IIA     - Aleksandra Kamińska
 • IIB     - Marek Małecki
 • IIIA    - Magdalena Wilkanowska
 • IIIB    - Renata Afeltowicz

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
 Renata Afeltowicz  Język polski
 Biblioteka
 Małgorzata Błaszak  Edukacja wczesnoszkolna
 Rewalidacja
 Magdalena Urbańska  Język angielski
 Anna Wierzbowska  Język niemiecki
 Beata Bobryk-Barska  Język polski
 Zajęcia artystyczna
 Muzyka
 Jadwiga Darowska  Świetlica szkolna
 Zajęcia biblioteczne
 Beata Falgowska  Plastyka
 Muzyka
 Zajęcia artystyczne
 Zajęcia techniczne
 Biblioteka
 Piotr Falgowski  Religia
 Świetlica szkolna
 Anna Fic  Edukacja wczesnoszkolna
 Logopedia
 Joanna Hulanicka  Język polski
 Zajęcia artystyczne
 Teresa Krasnodębska  Język angielski
 Małgorzata Kalina  Świetlica szkolna – kierownik
 Aleksandra Kamińska  Język angielski
 Zuzanna Kosiorek  Przyroda
 Kamila Kupiecka-Włoczkowska  Język polski
 Logopedia
 Gabriela Maszke  Język angielski
 Elena Madej  Edukacja wczesnoszkolna
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 Jagoda Majos-Dalecka  Zajęcia komputerowe
 Informatyka
 Rewalidacja
 Doradztwo zawodowe
 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 Edyta Maćkowska  Edukacja wczesnoszkolna
 Zajęcia komputerowe
 Wioletta Jaworska  Edukacja wczesnoszkolna
 Wychowanie do życia  w rodzinie
 Ewelina Podolska  Pedagog szkolny
 Historia
 Marzena Drywa  Matematyka
 Fizyka 
 Marek Małecki  Matematyka
 Magdalena Nakielska  Geografia
 Zajęcia komputerowe
 Informatyka
 Bożena Nowak  Świetlica szkolna
 Sylwia Owsińska  Świetlica szkolna
 Marzena Pipała  Nauczanie zintegrowane
 Barbara Ranoszek  Religia
 Agnieszka Rugała  Nauczyciel wspierający
 Rewalidacja
 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 Piotr Ranoszek  Wychowanie fizyczne
 Gimnastyka korekcyjna
 Zajęcia techniczne – BRD
 Świetlica szkolna
 Kinga Rutkowska  Chemia
 Koło chemiczne
 Sławomir Siudowski  Wychowanie fizyczne
 Gimnastyka korekcyjna
 Technika
 Zajęcia techniczne
 Izabela Smosna  Świetlica szkolna
 Magdalena Spryszyńska  Psycholog szkolny
 Mariola Terendy  Nauczanie zintegrowane
 Jan Wilkanowski  Wychowanie fizyczne
 Gimnastyka korekcyjna
 Biologia
 Zajęcia techniczne
 Magdalena Wilkanowska  Wychowanie fizyczne
 Gimnastyka korekcyjna
 Urszula Wincek  Wiedza o społeczeństwie
 Historia 
 Monika Ziarkowska  Matematyka

 

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Małgorzata Kalina - kierownik
 • Jadwiga Darowska
 • Izabela Smosna
 • Piotr Falgowski
 • Piotr Ranoszek

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Ewelina Podolska

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Spryszyńska

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Renata Afeltowicz
 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • ElżbietaLewandowska - pomoc kucharki
 • Mateusz Litwiński - pomoc kuchenna

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (sala gimnastyczna)
 • Ewa Kotlińska - woźna (II piętro)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Mariola Krzyżanowska - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Alicja Szmyt/zastępstwo Beata Miklewicz - woźna (I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 • Stanisława Filipiuk
 • Jolanta Łosińska
 • Halina Machula

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Elżbieta Drąg