70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – wiedza o społeczeństwie
 • Nowak Bożena    - wicedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • IA       - Anna Fic
 • IB       - Elena Madej
 • IIA     - Małgorzata Błaszak
 • IIB     - Edyta Maćkowska
 • IIIA    – Mariola Terendy

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVA    – Renata Afeltowicz
 • IVB    - Aleksandra Kamińska
 • IV C   - Monika Podsiadło
 • VA      – Aneta Modzelewska
 • VB      – Magdalena Wilkanowska
 • VC      – Kamila Kupiecka-Włoczkowska
 • VIA    – Iwona Błońska
 • VIB    – Monika Ziarkowska
 • VIIA   - Agnieszka Rugała
 • VIIB   - Jagpda Majos-Dalecka
 • VIIIA - Jan Wilkanowski
 • VIIIB – Gabriela Maszke

     Nauczyciele wychowawcy – Gimnazjum

 • IIIA    - Joanna Hulanicka
 • IIIB    – Urszula Wincek

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

1 RENATA
AFELTOWICZ
 
język polski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
2 MAŁGORZATA
BŁASZAK
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
dodatkowy j. polski dla dziecka powracającego z zagranicy
rewalidacja
3
IWONA
BŁOŃSKA
matematyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
4 MAGDALENA
CZARNOGÓRSKA-KOZŁOWSKA
język niemiecki
język angielski
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
5 JADWIGA
DAROWSKA
świetlica szkolna
biblioteka
6 BEATA
FALGOWSKA
plastyka
biblioteka
7 PIOTR
FALGOWSKI
religia
świetlica
8 ANNA
FIC
edukacja wczesnoszkolna
logopedia
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
9 JOANNA
HULANICKA
język polski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
10 WIOLETTA
JAWORSKA
świetlica szkolna
wychowanie do życia w rodzinie
11 MAŁGORZATA
KALINA
świetlica – kierownik
12 ALEKSANDRA
KAMIŃSKA
j. angielski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
13 SYLWIA
RYMKIEWICZ
przyroda
14 KAMILA
KUPIECKA-WŁOCZKOWSKA
język polski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
15 GABRIELA
MASZKE
j. angielski
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
16 ELENA
MADEJ
 
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
17 JAGODA
MAJOS-DALECKA
 
zajęcia komputerowe/informatyka
rewalidacja
doradztwo zawodowe
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
18 EDYTA
MAĆKOWSKA
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
19 ANETA
MODZELEWSKA
matematyka
fizyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
20 MAGDALENA
NAKIELSKA
geografia
zajęcia komputerowe/informatyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
21 BOŻENA
NOWAK
świetlica
22 SYLWIA
OWSIŃSKA
wiedza o społeczeństwie
23 EWELINA
PODOLSKA
pedagog szkolny
historia
24 MARZENA
PIPAŁA
wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające uzdolnienia
dodatkowe zajęcia sportowe w edukacji wczesnoszkolnej
25 MONIKA
PODSIADŁO
świetlica szkolna
logopedia
wychowanie do życia w rodzinie
zajęcia z wychowawcą
26 BARBARA
RANOSZEK
religia
27 AGNIESZKA
RUGAŁA
nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
rewalidacja
edukacja dla bezpieczeństwa
muzyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
28 PIOTR
RANOSZEK
wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjna
technika
zajęcia rozwijające uzdolnienia
29 KINGA
RUTKOWSKA
chemia
zajęcia rozwijające uzdolnienia
30 MAGDALENA
SPRYSZYŃSKA
psycholog
31 MARIOLA
TERENDY
edukacja wczesnoszkolna
przyroda
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
32 MAGDALENA
URBAŃSKA
j. angielski
33 JAN
WILKANOWSKI
wychowanie fizyczne
biologia
zajęcia z wychowawcą zajęcia rozwijające uzdolnienia
34 MAGDALENA
WILKANOWSKA
 
wychowanie fizyczne
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
35 URSZULA
WINCEK
wiedza o społeczeństwie
historia
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
36 MONIKA
ZIARKOWSKA
matematyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia rozwijające uzdolnienia
37 KROLINA
WOŁODKO-SAMELA
język polski
dodatkowy j. polski dla dziecka powracającego z zagranicy
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
38 DAGMARA
OLSZEWSKA
matematyka
fizyka
zajęcia z wychowawcą
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające uzdolnienia

    

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Małgorzata Kalina - kierownik
 • Jadwiga Darowska
 • Piotr Falgowski
 • Wioletta Jaworska
 • Monika Podsiadło

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Ewelina Podolska

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Spryszyńska

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Beata Falgowska
 • Jadwiga Darowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • Elżbieta Lewandowska - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Ewa Kotlińska - woźna (sala gimnastyczna)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Mariola Krzyżanowska - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Alicja Szmyt - woźna (I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 • Karolina Ziołecka
 • Katarzyna Bergman
 • Elżbieta Wójtowicz

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Natalia Drąg