70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Pracownicy szkoły

DYREKCJA

 • Owsińska Sylwia - dyrektor – świetlica szkolna
 • Nowak Bożena    - wiecedyrektor - świetlica szkolna

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

     Nauczyciele wychowawcy – edukacja wczesnoszkolna

 • Ia    - Mariola Terendy
 • IIa   – Anna Fic
 • IIb   – Elena Madej
 • IIc   - Marzena Pipała
 • IIIa  - Małgorzata Błaszak
 • IIIb  – Wioletta Jaworska
 • IIIc  – Edyta Maćkowska

     Nauczyciele wychowawcy – Szkoła Podstawowa

 • IVa  - Iwona Błońska
 • Va   – Agnieszka Rugała
 • Vb   - Jagoda Majos-Dalecka
 • VIa  - Jan Wilkanowski
 • VIb  – Gabriela Maszke

     Nauczyciele wychowawcy – Gimnazjum

 • IA     – Joanna Hulanicka
 • IB     – Urszula Wincek
 • IIA    – Magdalena Nakielska
 • IIIA   – Aleksandra Kamińska
 • IIIB   – Aneta Modzelewska

     PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
Renata Afeltowicz Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia artystyczne
Biblioteka
Małgorzata Błaszak Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Rewalidacja
Magdalena Czarnogórska-Kozłowska
(planowany powrót – ok. 15 stycznia)
Język niemiecki
Język angielski
Anna Wierzbowska
(do powrotu M.Cz. Kozłowskiej)
Język niemiecki
Świetlica
Magdalena Urbańska
(do powrotu M.Cz. Kozłowskiej)
Język angielski
Świetlica
Jadwiga Darowska Świetlica
Zajęcia biblioteczne
Beata Falgowska Plastyka
Zajęcia artystyczne
Biblioteka
Piotr Falgowski Religia
Świetlica
Anna Fic Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Joanna Hulanicka Język polski
Zajęcia artystyczne
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Przygotowanie do testów
Teresa Krasnodębska Język angielski
Przygotowanie do testów
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Małgorzata Kalina Świetlica – kierownik
Aleksandra Kamińska Język angielski
Przygotowanie do testów
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zuzanna Kosiorek Przyroda
Świetlica
Kamila Kupiecka-Włoczkowska Język polski
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Logopedia
Gabriela Maszke Język angielski
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Przygotowanie do testów
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Elena Madej Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jagoda Majos-Dalecka Zajęcia komputerowe
Informatyka
Rewalidacja
Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Edyta Maćkowska Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioletta Jaworska Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wychowanie do życia w rodzinie
Monika Podsiadło Pedagog szkolny
Aneta Modzelewska Matematyka
Fizyka 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Przygotowanie do testów
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Iwona Błońska Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Logopedia
Magdalena Nakielska Geografia
Zajęcia komputerowe
Informatyka
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Bożena Nowak Świetlica
Sylwia Owsińska Świetlica
Marzena Pipała Nauczanie zintegrowane
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Barbara Ranoszek Religia
Agnieszka Rugała Nauczyciel wspierający
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Piotr Ranoszek Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Wychowanie fizyczne (F)
Zajęcia techniczne
Kinga Rutkowska Chemia
Koło chemiczne
Sławomir Siudowski Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (F)
Gimnastyka korekcyjna
Technika
Zajęcia techniczne
Edyta Przekopowicz Muzyka
Chór
Magdalena Spryszyńska Psycholog
Mariola Terendy Nauczanie zintegrowane
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jan Wilkanowski Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Wychowanie fizyczne (F)
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Biologia
Magdalena Wilkanowska Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (F)
Gimnastyka korekcyjna
Urszula Wincek Wiedza o społeczeństwie
Historia 
Przygotowanie do testów
Godzina do dyspozycji wychowawcy
Monika Ziarkowska Matematyka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

(F) wychowanie fizyczne w formie do wyboru przez ucznia w grupach międzyoddziałowych

     NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Małgorzata Kalina - kierownik
 • Jadwiga Darowska
 • Piotr Falgowski
 • Zuzanna Kosiorek
 • Anna Wierzbowska (I semestr)
 • Magdalena Czarnogórska-Kozłowska (II semestr)
 • Magdalena Urbańska (I semestr)

     PEDAGOG SZKOLNY

 • Monika Podsiadło

     PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Spryszyńska

     BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • Renata Afeltowicz
 • Beata Falgowska

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

     ADMINISTRACJA

 • Anna Bartnicka - sekretarka
 • Katarzyna Gaura - główna księgowa
 • Marta Kiernicka - samodzielny referent ds. kadr
 • Agnieszka Manijak - starszy specjalista ds. płac

     KUCHNIA

 • Małgorzata Ziołecka - intendentka
 • Jadwiga Machula - kucharka
 • ElżbietaLewandowska - pomoc kucharki

     KONSERWATORZY

 • Jan Onyszkiewicz
 • Andrzej Ziarkowski

     OBSŁUGA

 • Maria Biruk - woźna (II piętro)
 • Ewa Kotlińska - woźna (sala gimnastyczna)
 • Karolina Ziołecka - woźna (piętro edukacji wczesnoszkolnej)
 • Halina Machula - woźna (parter)
 • Mariola Krzyżanowska - woźna (szatnia, teren zielony)
 • Alicja Szmyt - woźna (I piętro)

     OPIEKUNKI DOWOZÓW SZKOLNYCH

 • Karolina Ziołecka
 • Anna Szymańska
 • Edyta Wójtowicz

     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • Elżbieta Drąg