Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Baza dydaktyczna i sportowa

SALE DO NAUKI I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH:

 • 24 sale lekcyjne,
 • dwie  pracownie komputerowe,
 • gabinety psychologa i pedagoga szkolnego,
 • gabinety do terapii pedagogicznej, rewalidacji oraz logopedii,
 • biblioteka z centrum multimedialnym.

ZAPLECZE SPORTOWE SZKOŁY:

 • sala gimnastyczna,
 • siłownia,
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • boisko wielofunkcyjne „Orlik”,
 • plac zabaw.

 ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE I SOCJALNE:

 • stołówka z kuchnią,
 • sklepik szkolny,
 • dwie świetlice szkolne.