Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja

Dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej w Sztutowie w roku szkolnym 2023/2024

 
Dokumenty podpisane przez rodzica:

Kserokopie:

  • Zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • Opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
  • Orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada).

Wyłącznie do wglądu:

  • Informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
  • Akt urodzenia dziecka.

____________________________________________________________________________

 
Dokumenty w języku ukraińskim/ Документи українською мовою:

Dokumenty do wglądu/ Документи для перевірки:

  • свідоцтво про народження дитини,
  • документ про присвоєння номера PESEL.