Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja

Dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej w Sztutowie w roku szkolnym 2024/2025

Dokumenty podpisane przez rodzica:

Kserokopie:

  • Zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • Opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
  • Orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada).

Wyłącznie do wglądu:

  • Informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
  • Akt urodzenia dziecka.