Rok Szkolny 2020/2021

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH 

Zaplanowano i zrealizowano następujące innowacje pedagogiczne:

 • Emocje, moduł-  Odwaga, Empatia,
 • Uniwersytet Dzieci. Nowe technologie. Jak zmieniają świat?
 • Zakodowani mali artyści,
 • Powrót do normalności,
 • Poszukujemy wartości z Uczymy dzieci programować,

a ponadto:

 • Wdrożono zmianę sposobu oceniania na lekcji informatyki– zastosowano ocenianie kształtujące.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE (FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE) 

 • Projekt „Klocki lego w nowej roli- budujemy związki frazeologiczne”- projekt zrealizowany z finansowym wsparciem Fundacji Kreatywna Edukacja- 500,00zł
 • Wsparcie akcji dożywania dla 10 uczniów szkoły. Uzyskana kwota to: 6 800,00zł.
 • Przygotowanie wymiany polsko- niemieckiej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja współpracy on- line, złożenie kolejnego wniosku na wrzesień 2021 na kwotę 43 260,00zł. (zrealizowano 9-13 września 2021). 

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE

 • Akcja BohaterOn,
 • Akcja Code Week- godzinie kodowania,
 • Współtworzenie ze Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą w Sztutowie działań w ramach Dnia Osadnika,
 • Organizacja z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana Święta Krajobrazu
 • Udział w programie Uniwersytetu Gdańskiego „Obcy atakują”,
 • Współpraca z WWF Polska w realizacji akcji proekologicznych.

Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się znacznie do rozwoju bazy dydaktycznej i multimedialnej szkoły, ale również do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.