Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Programy i podręczniki

Drodzy Rodzice

W załączeniu przedstawiamy szkolny zestaw podręczników oraz wyprawkę szkolną pierwszoklasisty.

Wszystkie podręczniki do przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania wypożycza uczniom biblioteka szkolna.

Oznacza to, że rodzice kupują potrzebne podręczniki i ćwiczenia z religii oraz podręcznik do języka niemieckiego w klasie VI.

Sylwia Owsińska

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – ROK SZKOLNY 2021/2022