Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Programy i podręczniki

Drodzy Rodzice

Przypominamy, że szkoła wypożycza uczniom podręczniki i zamawia ćwiczenia. Rodzice zakupują podręczniki/ćwiczenia do religii oraz języka niemieckiego w klasie VI.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ZESZYTÓW ĆWICZEŃ Z RELIGII – ROK SZKOLNY 2022/2023

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2022/2023