Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Programy i podręczniki

Drodzy Rodzice

W załączeniu przedstawiamy szkolny zestaw podręczników oraz wyprawkę szkolną pierwszoklasisty.

Wszystkie podręczniki do przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania wypożycza uczniom biblioteka szkolna.

Oznacza to, że rodzice kupują potrzebne podręczniki i ćwiczenia z religii oraz podręcznik do języka niemieckiego w klasie VI.

Podręczniki do języka niemieckiego dzieci będą mogły odkupić od uczniów klas VII.

Nowe podręczniki z religii obowiązują w klasach I oraz V.

Pozostałe można odkupić od starszych kolegów lub koleżanek.

Sylwia Owsińska

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  – ROK SZKOLNY 2020/2021