35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie:

  • Aleksandra Gus-Puszczewicz – przewodniczący
  • Barbara Madej-Kowalik
  • Katarzyna Pacewicz