Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie

Aleksandra Gus-Puszczewicz -  Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców
Justyna Czubińska -  Członek Zarządu
Urszula Stasiorowska -  Członek Zarządu