Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie

Aleksandra Gus-Puszczewicz -  Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców
Justyna Czubińska -  Członek Zarządu
Urszula Stasiorowska -  Członek Zarządu