Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie w roku szkolnym 2021/2022

  • Joanna Burczy – Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców
  • Aleksandra Gus-Puszczewicz – Członek Zarządu
  • Urszula Stasiorowska – Członek Zarządu