Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie:

  • Aleksandra Gus-Puszczewicz – przewodnicząca,
  • Maciej Marzec,
  • Urszula Stasiorowska.