Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
 tel.:
ul. Szkolna 13

82-110 Sztutowo

email:
sekretariat@szkolasztutowo.pl

Sekretariat: 55 247 83 42 wew. 1
Wicedyrektor: 55 247 83 79 lub 55 247 83 42 wew. 2
Świetlica mała: 55 533 02 23 lub 55 247 83 42 wew. 3
Pedagog: 55 533 02 25 lub 55 247 83 42 wew. 4
Psycholog: 55 533 02 26 lub 55 247 83 42 wew. 5
Kadry: 55 247 94 58 lub 55 247 83 42 wew. 6
Księgowość: 55 533 02 21 lub 55 247 83 42 wew. 7
Intendent: 55 533 02 24 lub 55 247 83 42 wew. 8
Świetlica duża: 55 533 02 22 lub 55 247 83 42 wew. 9

__________________________________________________________________________

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twoja nazwa

Twój email

Temat

Treść wiadomości

captcha

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie (adres: ul. Szkolna 13 82-110 Sztutowo, tel. 55 247 83 42, adres e-mail: sekretariat@szkolasztutowo.pl).
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Łukasz Gołda, nr tel. 533-667-100, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.