70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018
2 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018
3 Ferie zimowe  11 luty – 24 lutego 2019
4 Wiosenna przerwa świąteczna  18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019