Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Ważne terminy

I PÓŁROCZE

wazne_terminy_1polrocze

II PÓŁROCZE

wazne_terminy_2polrocze