70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Ważne terminy

I PÓŁROCZE

RADY PEDAGOGICZNE ZEBRANIA Z RODZICAMI DNI OTWARTE INNE WAŻNE TERMINY
3 września
spotkania zespołów oddziałowych
6 września
wszystkie klasy – wybór Rady Rodziców
   
12 września
spotkania zespołów oddziałowych
3 października   25 października  
20 listopada
spotkania zespołów oddziałowych
21 listopada
tylko Rada Rodziców
 
    20 grudnia
zagrożenia –

przewidywane oceny 
21 grudnia
wystawianie ocen
proponowanych
18 stycznia
koniec wystawiania ocen 
 21 stycznia
klasyfikacja
22 stycznia
 30 stycznia
rada analityczna

 

II PÓŁROCZE

RADY PEDAGOGICZNE ZEBRANIA Z RODZICAMI DNI OTWARTE INNE WAŻNE TERMINY
12 marca
spotkania zespołów klasowych
 
13 marca  
2 kwietnia
informacja o egzaminie
 3 kwietnia
informacja o egzaminie
14 maja
termin wystawiania ocen
proponowanych
15 maja
+ spotkania zespołów klasowych
16 maja
zagrożenia -
przewidywane oceny 

1 czerwca
festyn rodzinny
12 czerwca
koniec wystawiania ocen
13 czerwca
klasyfikacja
  18 czerwca
zakończenie klas III Gimnazjum
19 czerwca
zakończenie klas VII
21 czerwca
rada analityczna
 
27 sierpnia
rada na zakończenie roku szkolnego