Stołówka szkolna

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE, ROK SZKOLNY 2021/2022

______________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

Obiady są przygotowywane dla uczniów w kuchni szkolnej. Szkoła nie korzysta z cateringu. Koszt obiadu obejmuje jedynie „wsad do kotła” i wynosi 4,00zł.

Opłaty za obiady należy uiszczać przelewem na konto bankowe szkoły 58 8308 0001 0032 4920 2000 0040, najpóźniej do 15– tego dnia danego miesiąca.

W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ MIESIĄC ZA KTÓRY PŁACIMY, np.:

    Kwincjusz Tyberiański, VIB, obiady listopad

Kwota obiadów w danym miesiącu zostanie Państwu przekazana za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której nieobecność w szkole została zgłoszona. Nieobecność powinna być zgłoszona u Pani Marty Kiernickiej mailem: m.kiernicka@szkolasztutowo.pl lub telefonicznie (sekretariat szkoły lub kadry: tel. 55 2478342 wew. 6 z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedniego. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Każdy rodzic zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat oraz odpisywania nieobecnych w szkole, także w sytuacji posiłków finansowanych przez GOPS.

Z poważaniem – Marta Kiernicka

______________________________________________________________________________

stolowka_001