Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Stołówka szkolna

Istnieje możliwość zapisania uczniów na obiady – koszt 4,00 zł.

BARDZO WAŻNE – ZMIANA SPOSOBU UISZCZANIA OPŁAT ZA OBIADY!

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca grudnia 2016 roku istnieje możliwość uiszczania opłat za obiady przelewem.

Od 2 stycznia 2017 odpłatność za obiady będzie przyjmowana WYŁĄCZNIE przelewem.

Opłaty za obiady należy uiścić na konto bankowe szkoły 58 8308 0001 0032 4920 2000 0040, najpóźniej do 15-tego dnia danego miesiąca.
W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ MIESIĄC ZA KTÓRY PŁACIMY, np.:

Kwincjusz Tyberiański, VIB, obiady listopad

Kwota obiadów w danym miesiącu będzie znajdować się na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz zostanie Państwu przekazana za pomocą komunikatora w idzienniku najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której nieobecność w szkole została zgłoszona. Nieobecność powinna być zgłoszona – osobiście u Pani Marty Kiernickiej lub telefonicznie (sekretariat szkoły tel. 55 247 83 42 lub kadry tel. 55 247 94 58) z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedniego. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Bardzo proszę o terminowe uiszczanie opłat, odpisywanie uczniów nieobecnych (również za posiłki finansowane przez GOPS).

Z poważaniem – Marta Kiernicka

stolowka_001