35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Dni wolne od zajęć

dni_wolne_od_zajec