Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137