Patron

Nasza szkoła powstała w 1984r . W tym samym czasie otrzymała imię patrona.  Wybór imienia Pamięci Ofiar Stutthofu wydaję się rzeczą oczywistą ze względu na bliskie sąsiedztwo szkoły z Muzeum KL Stutthof.  Wybór tego imienia jest hołdem dla ofiar II wojny, które poniosły śmierć w obozie.

Obóz koncentracyjny Stutthof założony został 2 września 1939 r. Jego ostateczna likwidacja nastąpiła 9 maja 1945 r. Był najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach państwa polskiego. Stary Obóz został zamknięty wysokim ogrodzeniem z drutu kolczastego. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi ucieczkami więźniów postawiono wzdłuż ogrodzenia 4 wieżyczki strażnicze z posterunkami SS, wyposażonymi w broń maszynową. Pierwszy odcinek Nowego Obozu budowany był w latach 1942-1943. Obóz miał pomieścić 10 000 więźniów.

Liczbę więźniów ocenia się na ok. 110-127 tys. osób pochodzących z 26 krajów (m.in. z Anglii, Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Litwy i Estonii) , w tym 49 tys. kobiet i dzieci. 25 stycznia 1945 r. o godzinie 4 rano rozpoczęto selekcję przed ewakuacją obozu. Rozpoczął się marsz śmierci. Pierwszego dnia więźniowie mieli przejść 25- 35 kilometrów. Łącznie na trasę tragicznego marszu śmierci wyruszyło ok. 11 000 więźniów. Trasa marszu prowadziła od Stutthofu, przez Mikoszewo, Świbno, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Łapino, Niestępowo, Żukowo, Przodkowo, Pomieczyn. Końca marszu nie doczekało ponad 4500 osób.

Liczbę ofiar obozu ocenia się na około 65 tys. Chcąc uczcić ofiary tej okropnej zbrodni obchodzimy corocznie święto patrona szkoły. Uczniowie uczestniczą także w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej i uroczystościach upamiętniających wyzwolenie obozu KL Stutthof. Wierzymy, że dzięki takiemu upamiętnianiu ofiar Stutthofu nasi uczniowie będą wrażliwi na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną.