Rok Szkolny 2019/2020

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE (FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE), 

 1. Przygotowanie wymiany polsko- niemieckiej, pozyskanie wsparcia finansowego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pozyskanie i przełożenie na nowy rok szkolny kwoty 11 600,00 zł.
 2. Pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w ramach programu Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie (w okresie edukacji zdalnej zrealizowanego w formie paczek żywnościowych przygotowanych zgodnie z wytycznymi PAH) kwoty 7 108,05 zł.
 3. Lekcja z Pomysłem dofinansowana przez Fundację Kreatywna Edukacja, pozyskanie kwoty 500,00zł. na zajęcia: „Klocki Lego w nowej roli- budujemy związki frazeologiczne”.
 4. Utworzenie na korytarzu klas I- IIII interaktywnej przestrzeni do zabawy i edukacji na przerwach.

ZREALIZOWANE WYDATKI DZIĘKI POZYSKANIU DAROWIZN NA CELE EDUKACYJNE
ORAZ DOBREJ WSPÓŁPRACY Z ORGANEM PROWADZĄCYM

Szkoła podejmuje liczne działania w celu pozyskania darowizn na cele edukacyjne. W ubiegłym roku dzięki tym działaniom udało się zrealizować m.in. następujące zakupy:

 1. Pomoce dydaktyczne– szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, pomoce z informatyki, lektury na maraton czytelniczy i dodatkowe książki dla dzieci do biblioteki szkolnej.
 2. Wyposażenie korytarza I-III w zabawki interaktywne.
 3. Zgłoszenie szkoły do programu Szkolna Skarbonka (czekamy na wyniki).
 4. Zakup przez Gminę Sztutowo 12 laptopów oraz 10 tabletów w ramach pomocy rządowej w okresie edukacji zdalnej.
 5. Zakup przez szkołę w ramach środków przeniesionych z rozdziału 80146 na 80101 paragraf 4240 20 robotów do nauki robotyki (10 dla mniej zaawansowanych i 10 dla zaawansowanych) oraz współpracujących z nimi tabletów w celu stworzenia szkolnej pracowni robotyki. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE

 1. Realizacja 7 innowacji pedagogicznych:
  1. „Królowa jest tylko jedna”
  2. „Czytanie z klasą- Lekturki spod chmurki”
  3. „Międzynarodowy Dzień Kropki”
  4. „Sztutowskie Robociki”
  5. „Bum Bum orkiestra”
  6. „Ratujemy i uczymy ratować”
  7. „Bawmy się razem”
 2. Udział w akcji „Nie do pary” w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa,
 3. Udział w ogólnopolskim projekcie „Technika. Czy możemy podróżować?” Fundacji Uniwersytetu Dzieci z zakresu popularyzacji nauki,
 4. Certyfikat „Młodzi w akcji Kreatywne Wyzwania” Centrum Edukacji Obywatelskiej za udział w ogólnopolskim programie edukacji obywatelskiej,
 5. Udział w projekcie edukacyjnym „Dobrze zaPROJETowana Szkoła 2020”, uzyskanie certyfikatu Projektantów edukacji,
 6. Udział w akcji ekologicznej „Obcy atakują- młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne”,
 7. Zorganizowanie pracy lub udział w sieci nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i doradców zawodowych w powiecie nowodworskim,
 8. Aktywne działania w sieci nauczycieli matematyki, informatyki, języka polskiego i edukacji obywatelskiej w Gdańsku,
 9. Utworzenie w szkole w Sztutowie magazynu „Szlachetnej paczki”,
 10. „Między nami kobietkami”– projekt edukacji prozdrowotnej dla dziewcząt szkoły podstawowej,
 11. Projekt „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”– zbiórka kasztanów i żołędzi – szkoła co roku zbiera ich około 850 – 900 kg.– najwięcej w powiecie,
 12. „Lepsza szkoła” projekt Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego polegający na wdrożeniu działań wpływających na podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych,
 13. Ortograffiti – program dla gimnazjów z zakresu edukacji ortograficznej,
 14. Akcja „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” oraz  „Mikołaje łączcie się”– wsparcie hospicjum w Gdańsku, poprzez zbiórkę konkretnych rzeczy dla podopiecznych hospicjum,
 15. Akcja „Paczka dla zwierzaczka”– wsparcie schroniska dla zwierząt,
 16. Projekty realizowane z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – Trzymaj Formę, Bieg po zdrowie,
 17. Projekt Akcja Bałtycka– program obrączkowanie ptaków, udział w warsztatach przyrodniczych, obrączkowaniu ptaków,
 18. „Koduj z klasą”– warsztaty prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej obejmujące m.in. zasady kodowania,
 19. Akcja „Wkręć się w pomaganie” oraz „Pola nadziei” – akcje charytatywne na rzecz potrzebujących,
 20. Spotkania z pisarzami– zrealizowane w szkole podstawowej dzięki wsparciu i gościnności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztutowie,
 21. Projekt „Łączy nas Pamięć”, akcja Żonkile, organizator Muzeum Historii Żydów Polskich,
 22. Akcja BohaterON- przygotowanie kartek z życzeniami dla byłych powstańców warszawskich,
 23. Warsztaty profilaktyczne– zintensyfikowane działania z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej oraz działań z zakresu ograniczania przejawów agresji psychicznej,
 24. „Szkolna Skarbonka”– zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego w zebranie środków na budowę szkolnego radiowęzła.

Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się znacznie do rozwoju bazy dydaktycznej i multimedialnej szkoły, ale również do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.