70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa w Sztutowie korzysta z adresu mailowego: sekretariat@szkolasztutowo.pl

 

Funkcjonujący wcześniej mail szkoły - sztut1@wp.pl ze względu na funkcjonowanie na ogólnodostępnych serwerach będzie nieaktywny.

 

Zalecamy korzystanie z nowego adresu.

Sylwia Owsińska

 

Konkursy

Uprzejmie informujemy, iż informacje o konkursach organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Rodzice/Uczniowie:

http://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/