Dowozy szkolne

PRZYWOZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024                                   POBIERZ  

AUTOBUS NR KURS GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
AUTOBUS

NR 1

KURS I
7.00
7.03
7.10
7.12
7.15
7.20
7.25
7.30
7.32
7.35
7.37
Grochowo Pierwsze – przystanek wieś
Grochowo Pierwsze – przystanek (wiata szkolna)
Grochowo Osada – przystanek (wiata gminna)
Groszkowo – przystanek autobusowy
Groszkowo – przystanek przy szkole
Płonina
Grochowo Trzecie – przystanek (wiata gminna)
Łaszka – przystanek drewniany dom
Łaszka – przystanek (skrzyżowanie na Grochowo Drugie)
przedszkole – przed bramą
szkoła – plac szkolny
AUTOBUS

NR 2

KURS I 7.00
7.02
7.06
7.08
7.10
7.17
7.20
7.30
7.35
7.39
7.41
7.46
7.49
Łaszka – przystanek przy kanale
Łaszka – przystanek (wiata szkolna)
Łaszka – przystanek autobusowy
Łaszka – przystanek za sklepem
Łaszka – przystanek na mostku
Sztutowska Kępa – ul. Dębowa
Grochowo Drugie – przystanek (wiata gminna)
Kobyla Kępa – zielona budka
Kobyla Kępa – przystanek na skrzyżowaniu
Kobyla Kępa – przystanek za skrzyżowaniem
Kobyla Kępa – przystanek (wiata)
przedszkole – przed bramą
szkoła – plac szkolny
AUTOBUS

NR 3

KURS I 7.00
7.03
7.05
7.07
7.10
7.15
7.18
Kąty Rybackie – przystanek (przed Panoramą)
Kąty Rybackie – zatoczka (za Edenem)
Kąty Rybackie – przystanek autobusowy (port)
Kąty Rybackie – przystanek (Tristan)
Kąty Rybackie – przystanek (Janosikówka)
przedszkole – przed bramą
szkoła – plac szkolny
KURS II 7.30
7.40
ul. Przemysłowa – stara cegielnia
szkoła – plac szkolny

_______________________________________________________________________________

ODWOZY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024                                       POBIERZ  

ODWÓZ NR AUTOBUS NR GODZINA MIEJSCOWOŚĆ

I ODWÓZ
plac szkolny

13.50

AUTOBUS

NR 1

13.50
13.55
13.57
14.00
14.05
14.20
14.25
14.27
14.31
14.36
14.43
szkoła – plac szkolny
Kąty Rybackie – przystanek (Janosikówka)
Kąty Rybackie – przystanek (Tristan)
Kąty Rybackie – port (w drodze powrotnej)
Kąty Rybackie – zatoczka (za Edenem)
Kobyla Kępa – przystanet (wiata)
Kobyla Kępa – przystanek na skrzyżowaniu dróg
Kobyla Kępa – przystanek za skrzyżowaniem
Sztutowska Kępa – ul. Dębowa
Grochowo Drugie – przystanek (wiata)
przedszkole – przed bramą
AUTOBUS

NR 2

13.50
13.53
14.00
14.05
14.07
14.10
14.12
14.14
14.16
14.19
14.28
14.36
14.38
14.43
szkoła – plac szkolny
Łaszka – przystanek (skrzyżowanie na Grochowo Drugie)
Łaszka – przystanek (drewniany dom)
Grochowo Trzecie – przystanek (wiata gminna)
Łaszka – przystanek na mostku
Łaszka – przystanek przed sklepem
Łaszka – przystanek autobusowy
Łaszka – przystanek Łaszka III
Łaszka – przystanek Łaszka II
Łaszka – przystanek przy kanale
Groszkowo – przystanek przy szkole
Grochowo Pierwsze – przystanek (wiata szkolna)
Grochowo Pierwsze – przystanek wieś
przedszkole – przed bramą
II ODWÓZ
plac szkolny

14.45

AUTOBUS

NR 1

14.45
14.50
14.52
14.55
15.02
15.05
15.15
15.20
15.22
15.27
15.30
15.33
szkoła – plac szkolny
Kąty Rybackie – przystanek (Janosikówka)
Kąty Rybackie – przystanek (Tristan)
Kąty Rybackie – port (w drodze powrotnej)
Kąty Rybackie – przystanek (przed Panoramą)
Kąty Rybackie – zatoczka (za Edenem)
Kobyla Kępa – przystanek (wiata)
Kobyla Kępa – przystanek na skrzyżowaniu dróg
Kobyla Kępa – przystanek za skrzyżowaniem
Sztutowska Kępa – zielona budka
Sztutowska Kępa – ul. Dębowa
Grochowo Drugie – przystanek (wiata gminna)
AUTOBUS

NR 2

14.45
14.59
15.05
15.08
15.10
15.12
15.13
15.15
15.17
15.19
15.22
15.26
15.28
15.30
15.34
15.36
szkoła – plac szkolny
Łaszka – przystanek (skrzyżowanie na Grochowo Drugie)
Łaszka – przystanek (drewniany dom)
Grochowo Trzecie – przystanek (wiata gminna)
Łaszka – przystanek na mostku
Łaszka – przystanek przed sklepem
Łaszka – przystanek autobusowy
Łaszka – przystanek Łaszka III
Łaszka – przystanek Łaszka II
Łaszka – przystanek przy kanale
Płonina
Groszkowo – przystanek przy szkole
Groszkowo
Grochowo Osada – przystanek (wiata gminna)
Grochowo Pierwsze – przystanek (wiata szkolna)
Grochowo Pierwsze – przystanek wieś
III ODWÓZ
plac szkolny

15.40

AUTOBUS

NR 1

15.40
15.45
15.47
15.49
16.04
16.09
16.15
16.28
16.31
16.35
16.37
16.40
16.55
szkoła – plac szkolny
Kąty Rybackie – przystanek (Janosikówka)
Kąty Rybackie – przystanek (Tristan)
Kąty Rybackie – port (w drodze powrotnej)
Kąty Rybackie – przystanek (przed Panoramą)
Kąty Rybackie – zatoczka (za Edenem)
Kobyla Kępa – przystanek na skrzyżowaniu dróg
Kobyla Kępa – przystanek za skrzyżowaniem
Kobyla Kępa – przystanek (wiata)
Sztutowska Kępa – zielona budka
Sztutowska Kępa – ul. Dębowa
Grochowo Drugie – przystanek (wiata gminna)
ul. Przemysłowa – stara cegielnia
AUTOBUS

NR 2

15.40
15.50
15.56
16.00
16.03
16.05
16.07
16.09
16.11
16.13
16.23
16.26
16.35
16.40
szkoła – plac szkolny
Łaszka – przystanek (skrzyżowanie na Grochowo Drugie)
Łaszka – przystanek (drewniany dom)
Grochowo Trzecie – przystanek (wiata gminna)
Łaszka – przystanek na mostku
Łaszka – przystanek przed sklepem
Łaszka – przystanek autobusowy
Łaszka – przystanek Łaszka III
Łaszka – przystanek Łaszka II
Łaszka – przystanek przy kanale
Groszkowo – przystanek przy szkole
Grochowo Osada – przystanek (wiata gminna)
Grochowo Pierwsze – przystanek (wiata szkolna)
Grochowo Pierwsze – przystanek wieś