Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KONKURSU LITERACKIEGO ZORGANIZOWANEGO
Z OKAZJI 70-LECIA POWSTANIA SZKOŁY W SZTUTOWIE.

27 stycznia 2016 roku  jury w składzie :

 1. Elżbieta Kupiecka - emerytowany nauczyciel języka polskiego
 2. Anna Szloser - emerytowany nauczyciel języka polskiego
 3. Joanna Hulanicka - nauczyciel języka polskiego
 4. Ewelina Podolska - pedagog szkolny

po przeanalizowaniu prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA - DOROŚLI

Wpłynęły 3 prace

 1. Miejsce - Justyna Czubińska
 2. Wyróżnienie - Aleksandra Puszczewicz
 3. Wyróżnienie – Mariola Czaja

KATEGORIA - GIMNAZJUM

Wpłynęły 3 prace

 1. Wyróżnienie – Maria Burczy

KATEGORIA-SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV - VI

Wpłynęło 20 prac.

 1. Miejsce  ex equo - Jan Milarski i Agata Walkowiak

KATEGORIA- KLASY I-III

Wpłynęło 40 prac.

 1. Miejsce - Emil Kucharski
 2. Miejsce - Julia Wysiecka
 3. Miejsce - Oskar Stypułkowski
 4. Wyróżnienie - Igor Kotaś
 5. Wyróżnienie - Karolina Miniewicz
 6. Wyróżnienie - Szymon Glarczyński
 7. Wyróżnienie - Blanka Szloser
 8. Wyróżnienie - Zuzanna Suska
 9. Wyróżnienie - Piotr Zimmermann