Platforma nauczania OnLine

   1,5% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Ważne informacje

UWAGA!

    W związku z pandemią Covid-19 sala wynajmowana jest wyłącznie w reżimie sanitarnym, po godzinach pracy szkoły, z zachowaniem zasad GIS, MZ oraz MEiN zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami zewnętrznymi.