Ważne informacje

UWAGA!

    W związku z pandemią Covid-19 sala wynajmowana jest wyłącznie w reżimie sanitarnym, po godzinach pracy szkoły, z zachowaniem zasad GIS, MZ oraz MEiN zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami zewnętrznymi.