70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)