Relacja z warsztatów „Natura 2000 – pozytywna inspiracja”

W dniu dzisiejszym – 29.października 2014 r. – gościliśmy w Zespole Szkół w Sztutowie panią Ewelinę Kurach – edukatora przyrodniczego działającego w ramach programu „Natura 2000 – pozytywna inspiracja”. Jest to jeden z elementów programu do którego przystąpiła nasza szkoła w nowym roku szkolnym.

W Warsztatach uczestniczyły klasy IVa i b ze szkoły podstawowej, oraz IA i IB z gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się między innymi jakie obszary Natura 2000 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej gminy. Wielu ze zdziwieniem przyjęło do wiadomości, iż bielik nie jest orłem oraz że można spotakać kaczki – dziwaczki, które mieszkają w lisich jamach. Szkoła otrzymała również pakiety dydaktyczne, które zostały przekazane nauczycielom świetlicy, przyrody, biologi i nauczania zintegrowanego. Uczestnictwo w warsztatach wzbogaciło wiedzę naszych uczniów z zakresu znajomości przyrody najbliższej okolicy.