Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Harmonogram dowozów i odwozów w dniach 23 i 27.05.2022

przywozy_egzamin_klas8

Harmonogram dowozów szkolnych w dniach 23 i 27 maja 2022r. znajduje się w rozwinięciu.

24, 25 i 26 harmonogram przywozów pozostaje bez zmian.

XXV Bieg Pamięci Narodowej – klasyfikacja szkół oraz indywidualna

klasyfikacja_szkol_oraz_indywidualna

Klasyfikacja z 25 Biegu Pamięci Narodowej – 12 maj 2022r.

XXV Bieg Pamięci Narodowej – przebieg wydarzenia

przebieg_wydarzenia

Zgodnie z regulaminem XXV Biegu Pamięci Narodowej każda ze szkół mogła wystawić 5-osobowe reprezentacje w 4 kategoriach:

1. Dziewczęta – Zawody Dzieci,
2. Chłopcy – Zawody Dzieci,
3. Dziewczęta – Zawody Młodzieży,
4. Chłopcy – Zawody Młodzieży.

XXV Bieg Pamięci Narodowej – uczczenie Pamięci Ofiar Stutthofu

uczczenie_pamieci_ofiar_stutthofu

12 maja 2022 roku, w 77. rocznicę uwolnienia ostatnich więźniów KL Stutthof i zakończenia II wojny światowej w Sztutowie odbył się XXV Bieg Pamięci Narodowej.

Organizatorami tego wydarzenia były trzy instytucje mające siedzibę w Sztutowie, które w szczególny sposób dbają o pielęgnowanie pamięci o historii KL Stutthof: Muzeum Stutthof Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945),  Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu  oraz Urząd Gminy.

Udział w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof – 9 maja 2022

uroczystosci_muzeum_stutthof_9_maja_040

W 77. rocznicę uwolnienia ostatnich więźniów KL Stutthof i zakończenia II wojny światowej cała społeczność szkoły z pocztem sztandarowym przeszła do Muzeum Stutthof.

Oddaliśmy hołd wszystkim Ofiarom Stutthofu. Z uwagą wysłuchaliśmy wspomnień byłych więźniów, z dumą odśpiewaliśmy hymn państwowy. Cieszymy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju i możemy pięknie pielęgnować pamięć o Patronie.

Aktywna klasa, aktywny uczeń

aktywna_klasa_aktywny_uczen_010

Biblioteka szkolna przygotowała dla wszystkich uczniów akcję: Aktywna klasa – aktywny uczeń. Uczniowie każdej klasy mieli zadanie do wykonania.

Klasy 1 i 2 – wykonywały prace plastyczne postaci z ulubionej bajki.

Klasy 3 – malowały ilustrację do jednej z dowolnie wybranej lektury szkolnej( Afryka Kazika, Cukierku, ty łobuzie, Dziadek i niedźwiadek, Dziewczynka z parku).

Dzień Ziemi – plakaty

dzien_ziemi_plakaty_013

Prezentujemy relację z przygotowania plakatów oraz same plakaty wykonane z okazji Dnia Ziemi.

Przyjemnego oglądania  :-)

 
 

Dzień Ziemi

dzien_ziemi_relacja_003

22 kwietnia społeczność szkoły obchodziła Dzień Ziemi. Jednym z ważnych elementów tego dnia było sprzątanie różnych miejsc w Gminie Sztutowo.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku i zdjęć.

 
 
 

Szkolny Konkurs Graficzny dla klas edukacji wczesnoszkolnej na Kartkę wielkanocną

szkolny_konkurs_graficzny_ew_006

5 maja nastąpiło podsumowanie konkursu graficznego klas edukacji wczesnoszkolnej na Kartkę wielkanocną i rozdanie nagród.

Wszystkie dzieci pracowały nad projektem kartki w klasach na lekcjach zajęć komputerowych pod czujnym okiem Magdaleny Nakielskiej, Jagody Majos-Daleckiej i Edyty Maćkowskiej.

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej

powiatowy_konkurs_piosenki_angielskiej_001

Dwie uczennice z naszej szkoły wzięły udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej organizowanym przez LO w Nowym Dworze Gdańskim.

The Voice of Sztutowo

the_voice_of_sztutowo_010

7 kwietnia 2022 w naszej szkole odbyła się kolejna edycja The Voice of Sztutowo. Emocji było wiele, wokalistki świetnie przygotowane, widownia szalała.

Wystąpiło 9 osób.

XXV Bieg Pamięci Narodowej

bieg_pamieci_narodowej_2022

 

REGULAMIN =>

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 (Набір на 2022/2023 навчальний рік)


Do 22 kwietnia 2022 należy złożyć w formie tradycyjnej:

 • zgłoszenie dziecka do szkoły – wniosek,
 • zgodę na przetwarzane danych osobowych dziecka na potrzeby rekrutacji,
 • pisemne oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej  w Sztutowie,
 • pisemne oświadczenie w sprawie uczęszczania  dziecka na  religię/etykę,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

Do 24 czerwca 2022 kserokopie dokumentów:

 • zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
 • orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada);

Dokumenty do wglądu:

 • informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
 • akt urodzenia dziecka.

Dokumenty należy złoży w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sztutowie.  Jest on czynny codziennie od godziny 7.00 do 15.00.

Od godziny 15.00 do 17.00 dokumenty można zostawić w holu przed wejściem na korytarz główny w skrzynce z napisem REKRUTACJA. Wówczas muszą być w zamkniętej kopercie.

Serdecznie zapraszamy do szkoły, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo.

Do zobaczenia  :-)

____________________________________________________________________________

ukraina

Набір на 2022/2023 навчальний рік 

 До 22 квітня 2022 року його необхідно подати в традиційній формі:

 • запис дитини до школи – заява,
 • письмова заява, що підтверджує бажання дитини відвідувати початкову школу в Штутово,
 • письмова згода / не згода про відвідування дитиною занять з релігії / етики,
 • декларація про згоду на обробку персональних даних учня;

Документи для перевірки:

 • свідоцтво про народження дитини,
 • документ про присвоєння номера PESEL.

Документи подавати до секретаріату Початкової школи м. Штутово. Він відкритий щодня з 7.00 до 15.00.

З 15.00 до 17.00 документи можна залишити в холі перед входом в основний коридор у скриньці з написом REKRUTACJA. Вони мають бути в запечатаному конверті.

Щиро запрошуємо до школи, вул. Szkolna 13, 82-110 Штутово.

 До зустрічі   :-)

Obchody 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

obchody_231_rocznicy_uchwalenia_konstytucji_3_maja_001

3 maja w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie szkoły w Sztutowie połączyli się ze społecznością Gminy w radosnym świętowaniu.

Nasi wychowankowie oraz pracownicy uczestniczyli w Mszy Św. w intencji naszych zmarłych nauczycielek – Bożeny Nowak i Dagmary Olszewskiej oraz w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w Sztutowie przez księdza Jerzego Drobińskiego.

Kolejny sukces sztutowskich przyrodników

kolejny_sukces_sztutowskich_przyrodnikow_001

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sztutowie w składzie: Zuzanna Suska, Zofia Czubińska oraz Oliwia Zbróg wzięła udział w finale wojewódzkim XXI Ogólnokrajowego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Tegoroczny finał odbył się 28 kwietnia w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie. Konkurs obejmował ogólną wiedzę przyrodniczo – geograficzną, znajomość zasobów przyrodniczo-krajobrazowych Pomorskich Parków Krajobrazowych oraz rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych.