70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Projekty realizowane w roku szkolnym

Projekty uczniowskie zrealizowane przez uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2015-2016

Tytuł projektu

Opis projektu

Opiekun

Przedstawienie teatralne „Lekcja”. Przygotowanie przez uczniów scenariusza, scenografii, kostiumów, efektów specjalnych oraz spektaklu. Joanna Hulanicka
Mapa literacka „Polscy nobliści”. Zagospodarowanie jednej ze ścian szkoły, w taki sposób, że na mapie Polski namalowano miejsca związane z polskimi noblistami. W czasie realizacji projektu uczniowie badali ich losy oraz osiągnięcia. Joanna Hulanicka
Cyfrowa kronika szkolna. Uczniowie dokonali digitalizacji szkolnych kronik. Wszystkie zostały zamieszczone  na stronie szkoły. Jagoda Majos Dalecka
Ścieżki geocaching w Gminie Sztutowo. Opracowany ścieżki geochingowe na terenie miejscowości i opisano je na utworzonych stronach internetowych. Jagoda Majos Dalecka
Nasza pasja. Grupa uczniów przeprowadziła badania dotyczące koni: kosztów ich utrzymania, ras, sposobu pielęgnacji, rodzaju zajęć edukacyjnych dla uczniów z ich udziałem. Zuzanna Kosiorek
W pogoni za dziką zwierzyną. Grupa uczniów przeprowadziła badania dotyczące populacji dzikich zwierząt występujących w lasach Mierzei. Przeprowadziła i nagrała wywiady ze specjalistami (leśnikami, pracownikami Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana i innymi przyrodnikami), obserwowała zwierzęta w ich naturalnym środowisku, opisała wyniki badań. Jan Wilkanowski

 

Projekty i programy edukacyjne zrealizowane z finansowaniem zewnętrznym w roku szkolnym 2015-2016

 1. Polska Akcja Humanitarna – Program Pajacyk – dożywianie uczniów potrzebujących nie kwalifikujących się uzyskania pomocy z programów rządowych (ok. 5.000 zł),
 2. Wyjazd do Niemiec dzięki wsparciu finansowemu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz funduszu na rzecz zrównoważonego rozwoju, sfinansowanie 7 dni pobytu na Rugii wraz z kosztami przejazdu oraz kosztów pobytu grupy niemieckiej i polskiej w Polsce (około 24 000,00 zł, część dofinansowania rozliczała strona niemiecka),
 3. Projekt edukacyjny Umiem pływać – dofinansowany ze środków Organu Prowadzącego oraz środków własnych rodziców,  uczniowie klas III szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach na basenie związanych z nauką pływania,
 4. Projekt rządowy „Książki naszych marzeń” – dofinansowany ze środków OP oraz dotacji celowej,

Projekty i programy edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2015-2016

 1. Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej i działania edukacyjne – „Świat bez głodu”,
 2. Projekt edukacyjny – „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” – dla uczniów klas najmłodszych  z zewnętrznym wsparciem finansowym na pomoce do realizacji programu.
 3. „Między nami kobietkami” – projekt edukacji prozdrowotnej dla dziewcząt szkoły podstawowej,
 4. Projekt „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – zbiórka kasztanów i żołędzi – szkoła co roku zbiera ich około 850 – 900 kg. – najwięcej w powiecie,
 5. „Lepsza szkoła” projekt Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego polegający na wdrożeniu działań wpływających na podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych,
 6. Ortograffiti – program dla gimnazjów z zakresu edukacji ortograficznej,
 7. Współorganizowanie z Muzeum Zalewu Wiślanego graficznego konkursu międzyszkolnego „Zalew Wiślany”,
 8. Gra szkolna oparta na kodach QR realizowana jako dodatkowe działania w ramach edukacji informatycznej,
 9. Digitalizacja szkolnych kronik, założenie konta szkoły na FB,
 10. Realizacja programu „Warto czytać” w klasach IV SP  polegającego na całorocznym konkursie pięknego czytania,
 11. Akcja „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” – wsparcie hospicjum w Gdańsku, poprzez zbiórkę konkretnych rzeczy dla 3 chłopców – podopiecznych hospicjum,
 12. Organizacja turnieju sportowego „Mistrz hula-hop”,
 13. Akcja „Paczka dla zwierzaczka” – wsparcie schroniska dla zwierząt,
 14. Internetowy Teatr Telewizji – zorganizowanie wspólnego oglądania spektakli teatralnych dla dzieci  i młodzieży  w ramach programu,
 15. Projekt „Dobry klimat dla morza” – opracowanie bloga, zajęć przyrodniczych dla uczniów klas VI,
 16. „Natura 2000 – pozytywna inspiracja” -  udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy, dostarczenie bardzo dobrych materiałów dla uczniów, udział w konkursach,
 17.  „Edukacja prawna przeciw wykluczeniu społecznemu” – Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości – udział uczniów w zajęciach  prowadzonych przez prawników w gimnazjum,
 18. „Koduj z klasą” – warsztaty prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej obejmujące m.in. zasady kodowania,
 19. Warsztaty geocachingowe – warsztaty przeprowadzone dla uczniów m.in. przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 20. Spotkania z pisarzami – zrealizowane w szkole podstawowej i gimnazjum dzięki wsparciu                               i gościnności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztutowie,
 21. Warsztaty z doradztwa zawodowego – zrealizowane przez pedagoga szkolnego z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – dodatkowe wsparcie dla uczniów klas III gimnazjum,
 22.  „Akademia czystych rąk” – zrealizowanie programu edukacyjnego z zakresu higieny – klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej,
 23. Projekt Krokus – organizator Galicja Żydowskie Muzeum – projekt sadzenia cebulek krokusów połączonych z akcją edukacyjną na temat Holocaustu,
 24. Warsztaty profilaktyczne  – zintensyfikowane działania z zakresu  profilaktyki antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej oraz działań z zakresu ograniczania przejawów agresji psychicznej,
 25.  „Góra grosza” – zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego w pomoc potrzebującym – zbiórkę publiczną.

Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się znacznie do rozwoju bazy dydaktycznej i multimedialnej szkoły, ale również do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.