70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Bezpieczne Wędrówki od Grosika do Złotówki

„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. Jest to program edukacji finansowej dla uczniów klas II i III szkół podstawowych realizowany w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i we współpracy z fundacją PZU.

W roku szkolnym 2014/2015 do programu przystąpiły

Klasa 2a – wychowawca  Marzena Pipała oraz klasa 2b – wychowawca Mariola Terendy.

 Początek szkoły podstawowej to moment, w którym dzieci zaczynają otrzymywać pierwsze kieszonkowe. Raz w miesiącu podczas zajęć dzieci poznają nominały i wartość pieniędzy, sposoby ich zarabiania, zasady racjonalnego wydawania, formy i sposoby oszczędzania. Uczą się kształtować dobre nawyki zarówno finansowe, jak i dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Dodatkowo, poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych warunkach, np. w domu, podczas wyjazdu na wakacje czy ferie oraz podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Program „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” jest dostosowany do wieku dzieci. W ciągu roku szkolnego uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem – Grosikiem, który przeprowadza ich po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, odwiedzając na każdych zajęciach inną planetę – „Grosik”, „Portfelik”, „Skarbonka” czy „Parasol” – aby zakończyć podróż na planecie „Złotówka”. Podróżując opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania finanse. Każde z dzieci otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje swoje przygody na każdej z planet i realizację poszczególnych zadań.

Efektem programu jest przede wszystkim oswojenie dzieci z tematyką oszczędzania i gospodarowania swoimi pieniędzmi oraz rozumienie sytuacji finansowej rodziny i wartości pieniądza. W dzieciach kształtowane są dobre nawyki dotyczące dbałości o własne finanse, ale także o to, co najcenniejsze, czyli życie i zdrowie.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np.: „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

_________________________________________________________________________

Grudzień – Przygotowanie do podróży.

W tym miesiącu w trakcie jednego dnia zajęć  nastąpiło zapoznanie uczniów z projektem i

Grosikiem – przewodnikiem podróży. Dzieci na zajęciach wykonały projekt kosmicznej rakiety, którą rozpoczną międzygalaktyczne podróże po planetach finansów. Poznały piosenkę „Od grosika do złotówki” – rozpoczynającą każdą kosmiczną podróż.

_________________________________________________________________________

Styczeń – Podróż na planetę Grosik.

W tym miesiącu dzieci odwiedziły planetę Grosik, na której zapoznały się z pojęciami: moneta, banknot, nominał, awers i rewers, mennica, emisja. Przeliczały pieniądze (złotówki i grosze) rozwiązując różnorodne zadania. Uczniowie przypomnieli sobie sposoby i zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

_________________________________________________________________________

Luty – Podróż na planetę Portfelik.

Ta planeta bardzo podobała się małym podróżnikom. Poznali sposoby zarabiania pieniędzy na swoje drobne wydatki, zapoznali się z wyglądem i zastosowaniem karty płatniczej oraz kredytowej. Rozwiązując zadania doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy. Przypomnieli sobie zawody ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, utrwalili numery telefonów alarmowych i sposób powiadamiania w razie zagrożenia. Wykonali techniką origami swoje papierowe portfeliki.

_________________________________________________________________________