70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Ogłoszenia

Telefony komórkowe

W związku z przypadkami korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach oraz wykorzystywania ich do fotografowania, filmowania i publikowania zdjęć przypominamy, iż zgodnie ze Statutem Szkoły podczas lekcji i przerw telefon oraz inne urządzenia np. MP3, urządzenia odtwarzające dźwięk służące do nagrywania dźwięku lub obrazu – muszą być wyłączone i schowane do plecaka. Jeśli uczeń złamie w/w przepis prawa wewnątrzszkolnego, jest zobowiązany do oddania telefonu (innego urządzenia) do sekretariatu. Do odebrania urządzenia upoważniony jest rodzic lub upoważniona przez niego osoba dorosła. Nieprzestrzeganie w/w zasady skutkuje naganą dyrektora szkoły. Jednocześnie przypominamy, iż uczeń przynosi telefon lub inne urządzenie do szkoły na własną odpowiedzialność. Aby uniknąć kłopotów proponujemy zostawianie w/w urządzeń w domu.

_________________________________________________________________________