Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Ogłoszenia

Telefony komórkowe

Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami uczniów, rodziców oraz nauczycieli na terenie szkoły w Sztutowie wolno korzystać wyłącznie  z telefonów komórkowych. Nie wolno przynosić do szkoły innych urządzeń, w szczególności tabletów, mp3, mp4, głośników, itd.

Z telefonów wolno korzystać wyłącznie na przerwach na korytarzach szkolnych. W czasie zajęć telefony muszą być wyłączone i schowane do plecaka. Jeśli uczeń złamie w/w przepis prawa wewnątrzszkolnego, jest zobowiązany do odniesienia telefonu do sekretariatu. Do odebrania urządzenia uprawniony jest rodzic lub upoważniona przez niego osoba dorosła. Nieprzestrzeganie w/w zasady skutkuje m.in. naganą dyrektora szkoły.

Jednocześnie przypominamy, iż uczeń przynosi telefon lub inne urządzenie do szkoły na własną odpowiedzialność. Uczeń, który chciałby skontaktować się z rodzicem może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.

_____________________________________________________________________________