Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Sztutowie trwa od 15 do 29 marca 2021 roku.

Od 7 do 19 kwietnia nastąpi weryfikacja zgłoszeń do szkoły. Informacje o przyjęciu dziecka  do szkoły będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły od 19 kwietnia.

Uprzejmie informuję, iż w terminie rekrutacji, tj. od 15 do 29 marca 2021 należy dostarczyć do szkoły wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły.

Wnioski mogą być:

 • przesłane w formie elektronicznej (np. zdjęcie, skan wypełnionego dokumentu) na adres: rekrutacja@szkolasztutowo.pl,
 • złożone w zamkniętej kopercie w skrzynce wystawionej w korytarzu wejścia głównego  do szkoły podpisanej REKRUTACJA po uprzednim poinformowaniu pracownika poprzez kontakt domofonem. Z dokumentami nie należy wchodzić   na sekretariatu, bezwzględnie zostawiamy je w skrzynce przed wejściem do holu głównego szkoły.

Wzory druków do wypełnienia znajdują się:

 • w zakładce  REKRUTACJA na stronie szkoły: www.szkolasztutowo.pl
 • w skrzynce podpisanej WZORY DRUKÓW DO REKRUTACJI wystawionej w korytarzu wejścia głównego przed wejściem do holu głównego szkoły,
 • w Przedszkolu w Sztutowie- zostały przekazane wychowawcom grup 6-latków.

Do 29 marca należy złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej:

 • zgłoszenie dziecka do szkoły – wniosek.
 • zgodę na przetwarzane danych osobowych dziecka na potrzeby rekrutacji.

Od 19 do 23 kwietnia 2020 r. rodzic powinien złożyć:

 • pisemne oświadczenia:
 1. potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej  w Sztutowie,
 2. w sprawie uczęszczania  dziecka na  religię/etykę,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
 • kserokopie dokumentów:
 1. zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
 3. orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada);
 • dokumenty do wglądu:
 1. informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
 2. akt urodzenia dziecka.

UWAGA!
Pisemne oświadczenia mogą być złożone w formie elektronicznej, ale termin ich złożenia nie ulegnie zmianie. Termin dostarczenia kserokopii dokumentów oraz dokumentów do wglądu może ulec  zmianie.

Zapraszamy do szkoły :lol:
Sylwia Owsińska

_____________________________________________________________________________