Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wszystkie wnioski złożone w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

Termin złożenia dodatkowych dokumentów zostanie podany w późniejszym terminie.

___________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Sztutowie trwa od 13 do 30 marca 2020 roku.

Od 3 do 17 kwietnia nastąpi weryfikacja zgłoszeń do szkoły. Informacje  o przyjęciu dziecka do szkoły będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły od 17 kwietnia.

Uprzejmie informuję, iż w terminie rekrutacji, tj. od 13 do 30 marca 2020 należy zgłosić dziecko do szkoły.

Można to zrobić poprzez przesłanie dokumentów:

 • dostarczyć do szkoły wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły.

Materiały przesyłane w formie elektronicznej mogą zawierać np. zdjęcie wypełnionego dokumentu na adres: rekrutacja@szkolasztutowo.pl

lub

złożone w zamkniętej kopercie w skrzynce wystawionej w korytarzu wejścia głównego  do szkoły, w skrzynce podpisanej REKRUTACJA po uprzednim poinformowaniu pracownika poprzez kontakt domofonem.

Z dokumentami nie należy wchodzić na sekretariatu, bezwzględnie zostawiamy je w skrzynce przed wejściem do holu głównego szkoły.

Wzory druków do wypełnienia znajdują się:

 • w treści informacji (poniżej),
 • w budynku szkoły (ul. Szkolna 13) w skrzynce podpisanej WZORY DRUKÓW DO REKRUTACJI wystawionej w korytarzu wejścia głównego przed wejściem do holu głównego szkoły.

Do 30 marca należy złożyć:

 1. zgłoszenie dziecka do szkoły – wniosek. =>POBIERZ
 2. zgodę na przetwarzane danych osobowych dziecka na potrzeby rekrutacji. =>POBIERZ

Od 17 do 24 kwietnia 2020 r. rodzic powinien złożyć:

pisemne oświadczenia:

 1. potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej  w Sztutowie, =>POBIERZ
 2. w sprawie uczęszczania  dziecka na  religię/etykę, =>POBIERZ
 3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia; =>POBIERZ

kserokopie dokumentów:

 • zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
 • orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada);

dokumenty do wglądu:

 • informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
 • akt urodzenia dziecka.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia mogą być złożone za pomocą poczty elektronicznej, ale termin ich złożenia nie ulegnie zmianie.

Termin dostarczenia kserokopii dokumentów oraz dokumentów do wglądu może ulec zmianie.

Z poważaniem
Sylwia Owsińska