Platforma nauczania OnLine

GŁÓWNA

__________________________________________________________________________

Platforma OnLine

__________________________________________________________________________

Adresy e-mail nauczycieli:

__________________________________________________________________________

Grzegorz Maćkowski (administrator) administrator@szkolasztutowo.pl
Sylwia Owsińska (dyrektor) s.owsinska@szkolasztutowo.pl
Agnieszka Suska (wicedyrektor) a.suska@szkolasztutowo.pl
Aleksandra Kamińska a.kaminska@szkolasztutowo.pl
Agnieszka Rugała a.rugala@szkolasztutowo.pl
Anna Staszewska a.staszewska@szkolasztutowo.pl
Beata Falgowska b.falgowska@szkolasztutowo.pl
Beata Grochowska b.grochowska@szkolasztutowo.pl
Barbara Ranoszek b.ranoszek@szkolasztutowo.pl
Edyta Maćkowska e.mackowska@szkolasztutowo.pl
Elena Madej e.madej@szkolasztutowo.pl
Ewelina Podolska e.podolska@szkolasztutowo.pl
Gabriela Maszke g.maszke@szkolasztutowo.pl
Iwona Błońska i.blonska@szkolasztutowo.pl
Justyna Czubińska j.czubinska@szkolasztutowo.pl
Joanna Hulanicka j.hulanicka@szkolasztutowo.pl
Jagoda Majos-Dalecka j.majos@szkolasztutowo.pl
Jan Wilkanowski j.wilkanowski@szkolasztutowo.pl
Kamila Kupiecka k.kupiecka@szkolasztutowo.pl
Krystian Preiss k.preiss@szkolasztutowo.pl
Kinga Rutkowska k.rutkowska@szkolasztutowo.pl
Małgorzata Błaszak m.blaszak@szkolasztutowo.pl
Magdalena Czarnogórska-Kozłowska m.czarnogorska@szkolasztutowo.pl
Magdalena Nakielska m.nakielska@szkolasztutowo.pl
Marzena Pipała m.pipala@szkolasztutowo.pl
Monika Podsiadło m.podsiadlo@szkolasztutowo.pl
Mariola Terendy m.terendy@szkolasztutowo.pl
Magdalena Urbańska m.urbanska@szkolasztutowo.pl
Magdalena Wilkanowska m.wilkanowska@szkolasztutowo.pl
Monika Ziarkowska m.ziarkowska@szkolasztutowo.pl
Piotr Falgowski p.falgowski@szkolasztutowo.pl
Piotr Ranoszek p.ranoszek@szkolasztutowo.pl
Renata Afeltowicz r.afeltowicz@szkolasztutowo.pl
Renata Wiśniewska r.wisniewska@szkolasztutowo.pl
Wioletta Jaworska w.jaworska@szkolasztutowo.pl

__________________________________________________________________________

GÓRA
GŁÓWNA