Platforma nauczania OnLine

eMAIL-e
GŁÓWNA

______________________________________________________________________________

Platforma OnLine

______________________________________________________________________________

MATERIAŁY

Klasa I A Klasa I B Boże Narodzenie
Klasa II A Klasa II B
Klasa III A Klasa III B
Klasa IV A
Klasa V A Klasa V B Klasa V C
Klasa VI A Klasa VI B Klasa VI C
Klasa VII A Klasa VII B
Klasa VIII A Klasa VIII B

 

Psycholog i Pedagog

 

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN


______________________________________________________________________________

Adresy e-mail nauczycieli:
______________________________________________________________________________

Grzegorz Maćkowski (administrator) administrator@szkolasztutowo.pl
Renata Afeltowicz r.afeltowicz@uczniowiesztutowo.pl
Małgorzata Błaszak m.blaszak@uczniowiesztutowo.pl
Iwona Błońska i.blonska@uczniowiesztutowo.pl
Magdalena Czarnogórska-Kozłowska m.czarnogorska@uczniowiesztutowo.pl
Anna Fic a.fic@uczniowiesztutowo.pl
Beata Falgowska b.falgowska@uczniowiesztutowo.pl
Piotr Falgowski p.falgowski@uczniowiesztutowo.pl
Joanna Hulanicka j.hulanicka@uczniowiesztutowo.pl
Wioletta Jaworska w.jaworska@uczniowiesztutowo.pl
Aleksandra Kamińska a.kaminska@uczniowiesztutowo.pl
Kamila Kupiecka k.kupiecka@uczniowiesztutowo.pl
Edyta Maćkowska e.mackowska@uczniowiesztutowo.pl
Elena Madej e.madej@uczniowiesztutowo.pl
Jagoda Majos-Dalecka j.majos@uczniowiesztutowo.pl
Gabriela Maszke g.maszke@uczniowiesztutowo.pl
Magdalena Nakielska m.nakielska@uczniowiesztutowo.pl
Bożena Nowak b.nowak@uczniowiesztutowo.pl
Dagmara Olszewska d.olszewska@uczniowiesztutowo.pl
Sylwia Owsińska s.owsinska@uczniowiesztutowo.pl
Marzena Pipała m.pipala@uczniowiesztutowo.pl
Ewelina Podolska e.podolska@uczniowiesztutowo.pl
Monika Podsiadło m.podsiadlo@uczniowiesztutowo.pl
Barbara Ranoszek b.ranoszek@uczniowiesztutowo.pl
Piotr Ranoszek p.ranoszek@uczniowiesztutowo.pl
Agnieszka Rugała a.rugala@uczniowiesztutowo.pl
Kinga Rutkowska k.rutkowska@uczniowiesztutowo.pl
Mariola Terendy m.terendy@uczniowiesztutowo.pl
Magdalena Urbańska m.urbanska@uczniowiesztutowo.pl
Magdalena Wilkanowska m.wilkanowska@uczniowiesztutowo.pl
Jan Wilkanowski j.wilkanowski@uczniowiesztutowo.pl
Monika Ziarkowska m.ziarkowska@uczniowiesztutowo.pl

______________________________________________________________________________

GÓRA
GŁÓWNA