Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Pasowanie na Świetliczaka

pasowanie_na_swietliczaka_013

Nauczyciele świetlicy szkolnej zorganizowali „pasowanie na światliczaka”.

Wszystkim dzieciom z klas I udało się pozytywnie przebrnąć przez zbiór konkurencji przygotowanych przez nauczycieli.

Po złożonej przysiędze nasi najmłodsi uczniowie zostali pasowani i tym samym przyjęci w poczet Świetliczaków.

To radosne i ważne wydarzenie, bowiem w świetlicy szkolnej uczniowie szkoły spędzają czas pozalekcyjny.

Świetlica funkcjonuje od 6.45 do 16.00 i na stałe zapisanych jest do niej ponad 50 uczniów z klas młodszych.

Bożena Nowak