Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, wycieczka w rejon granicy państwa w Piaskach

spotkanie_z_funkcjonariuszami_placowki_strazy_granicznej_w_krynicy_morskiej_001

W dniu 11 października 2019 r. do klas trzecich Szkoły Podstawowej w Sztutowie przyjechali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, którzy przybliżyli dzieciom czym jest Straż Graniczna i jakie są jej zadania, szczególnie na naszym terenie.

Funkcjonariusze opowiedzieli o swojej pracy, jak również zaprezentowali przywieziony na pokaz sprzęt służbowy, którego używają podczas codziennej służby.

Dodatkowo, w  trakcie spotkania omówione zostały zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, poruszono temat niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą narkotyki, zasady zachowania się w razie znalezienia niewybuchu, jak również przybliżono zasady prowadzonego naboru do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.

Następnie, po zakończeniu pokazu sprzętu, dzieci wraz z opiekunami udały do miejscowości Piaski, gdzie czekały na nich ukryte w lesie wiadomości i wyznaczone zadania.

Po zakończeniu zabawy w „podchody”, każde dziecko otrzymało pamiątkowy paszport oraz odbyło umowną odprawę graniczną, by udać się w rejon granicy państwowej z Rosją.

Na zakończenie spotkania rozpaliliśmy ognisko, zjedliśmy upieczone kiełbaski, a każdy uczeń w nagrodę za wykonanie wszystkich zadań i wzorowe zachowanie przy granicy państwowej otrzymał drobny upominek.

Wychowawczynie klas trzecich bardzo dziękują prowadzącym spotkanie a byli to:

  • st. chor. sztab. SG Beata Dróżdż,
  • chor. sztab. SG Marcin Żelaziński,
  • chor. SG Paweł Więcaszek.

Zajęcia te były przeprowadzone z wielką pasją, dowcipem i zaangażowaniem.

Dziękujemy też naszym pomocnikom: p. Bogusławie Tartakowskiej i p. Ani Szymańskiej

Dziękujemy!

Opiekunowie:

Małgorzata Błaszak
Edyta Maćkowska