Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Międzynarodowy Dzień Kropki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała realizację innowacji programowo-metodycznej pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Kropki”, stąd też w kolejnych latach dzieci z edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w wydarzeniu o tej nazwie organizowanym przez nauczycieli naszej placówki.

Peter H. Reynolds jest autorem książki pod tytułem „The Dot”, której bohaterką jest mała dziewczynka o imieniu Vashti. Dziewczynka dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Kiedy Vashti twierdziła, że nie potrafi nic namalować, nauczycielka zachęciła ją, by chociaż postawiła mały znak i podpisała się. Jej pracę z jedną kropką oprawiła i powiesiła w klasie, a dziewczynka zaczęła malować kropki – małe i duże, w różnych kolorach i układach tak, że jej „kropkowanych” prac wystarczyło na wystawę  Historia ta zainspirowała nauczycieli, bo przecież w każdym tkwią różne talenty i tak w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki.

!3 września  po sztutowskiej szkole chodziły więc „wykropkowane” dzieci i dorośli. Uczniowie wykonywali różne inspirujące zadania. Kropki można przecież malować, liczyć, układać, przyporządkowywać do różnych zbiorów. Mamy nadzieję, że dzięki jej realizacji nasi uczniowie uwierzą we własne możliwości, będzie im łatwiej uczyć się i współpracować z innymi dziećmi.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej