Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Dni Patrona – „Pamięci Ofiar Stutthofu” – 9 maja

dni_patrona_9_maja_008

Od wielu lat Dni Patrona kończą się udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof.

Zanim jednak wyruszyliśmy za sztandarem szkoły do Muzeum odbyła się debata oksfordzka.

Uczniowie dyskutowali nad tezą „Każdy może być wolnym, jeżeli tylko tego chce”.

Zakończyła się ona zwycięstwem grupy opozycji, choć serce organizatorów projektu i większości uczestników debaty było po stronie propozycji.

W czasie uroczystości najważniejsze jest przemówienie byłego więźnia.

W tym roku wysłuchaliśmy świadectwa Pana Marka Dunina- Wąsowicza, członka Szarych Szeregów, a następnie Armii Krajowej, aresztowanego przez warszawskie gestapo w kwietniu 1944 roku wraz z bratem Krzysztofem i rodzicami.

Bracia przebywali w Stutthofie od maja 1944 roku.

Przeżyli ewakuację pieszą obozu, uciekli z Marszu Śmierci.

Zawsze podkreślali wdzięczność dla ludności kaszubskiej, której zawdzięczali życie.

Po udziale w uroczystościach projekt został formalnie zamknięty.

Dokonano ewaluacji, wręczono zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz podziękowania dla nauczycieli, uczniów oraz osób, które wsparły szkołę w organizacji przedsięwzięcia.

W szczególny sposób dziękuję pracownikom Muzeum Stutthof, którzy towarzyszyli nam w czasie realizacji projektu, służyli fachową pomocą i wsparciem.

Dziękuję Paniom – Bogusławie Tartakowskiej i Danucie Ochockiej oraz Panom – Piotrowi Piechnikowi i Marcinowi Owsińskiemu.

Serdecznie dziękuję również Wójtowi Gminy Sztutowo za obecność i wsparcie w działaniach projektowych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom projektu – uczniom i nauczycielom.

To był bardzo dobrze zagospodarowany czas, poświęcony pamięci i wartościom takim jak WOLNOŚĆ.

Dziękuję, za to, że wartości okazały się dla Was najważniejsze.

S. Owsińska