35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Zaproszenie na XXIV Bieg Pamięci Narodowej

zaproszenie

TRASA BIEGU:

START

  - róg ulicy Szkolnej i Obozowej w Sztutowie (tylna furtka za pomnikiem w Muzeum) – ulica Obozowa – Sportowa – Szkolna -

META

  przy szkole w Sztutowie na Orliku

Długość trasy: 800m (Zawody Dzieci), 1500m (Zawody Młodzieży)

Wyznaczenie trasy: Szkoła w Sztutowie z porozumieniem z Muzeum Stutthof

HARMONOGRAM:

 • 9:00 – 9:30 -  weryfikacja i odprawa – teren Szkoły w Sztutowie, ul. Szkolna 13, Sztutowo,
 • 9:30 – 10:00 – przejście pod Pomnik w Muzeum Stutthof, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy,przejście na miejsca startu (poza terenem Muzeum),
 • 10:00 – bieg dziewczęta Zawody Dzieci ,
 • 10:20 – bieg chłopcy Zawody Dzieci ,
 • 10:40 - bieg dziewczęta Zawody Młodzieży ,
 • 11:00 – bieg chłopcy Zawody Młodzieży ,
 • 12:15 -  wręczenie nagród.

DOKUMENTY: