35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Program eTwinning europejska społeczność szkolna

program_etwinning_europejska_spolecznosc_szkolna_001

Klasa II a edukacji wczesnoszkolnej bierze udział w Programie e Twinning europejska społeczność szkolna.

Pierwsze zajęcia za nami. Temat lekcji brzmiał ; Wiosna wśród ptaków.

Zajęcia miały na celu pobudzenie zainteresowań przyrodniczych, poznanie nazw, głosów ptaków, zrozumienie zjawiska wędrówki stałocieplnych.

Pani Jola, pracownik Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana przybliżyła uczniom wiadomości na temat ptaków.

Materiały wykorzystane na lekcji zostaną w formie prezentacji umieszczone w TWINNSPACE po to, by mogła z nich korzystać europejska społeczność szkolna.