35. rocznica nadania szkole imienia (1984 - 2019)
 

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Kompetencje kluczowe”

szkolenie_rady_pedagogicznej_kompetencje_kluczowe_019

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Kompetencje kluczowe”.

12 marca w godzinach popołudniowych odbyliśmy szkolenie, którego tematem były kompetencje kluczowe.

Na szczeblu UE ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Do kompetencji kluczowych należą:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym.
  • porozumiewanie się w językach obcych.
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  • kompetencje informatyczne.
  • umiejętność uczenia się.
  • kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.
  • świadomość i ekspresja kulturalna.

Dziękujemy naszym koleżankom, które przeprowadziły i przygotowały szkolenie :) Owocnie razem spędziliśmy czas.