70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

74. rocznica Marszu Śmierci

25 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sztutowie wraz z nauczycielami oraz opiekunem Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie w Mszy Świętej upamiętniającej 74. rocznicę ewakuacji więźniów obozu Stutthof.

Mszę celebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński. W swoim kazaniu nawiązał do wydarzeń historycznych oraz do zadania, które powierzono młodzieży – budowania przyszłości na fundamencie przeszłości.

Po Mszy Świętej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Spotkaliśmy naszych przyjaciół:  Piotra Tarnowskiego – dyrektora Muzeum Stutthof,  Mikołaja Skłodowskiego oraz Karola Wardańskiego ze Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Ze smutkiem przyjęliśmy „Wielką Ciszę” – nieobecność byłych więźniów KL Stutthof, którym stan zdrowia nie pozwolił na udział w uroczystościach.

Cieszymy się z obecności i podtrzymywania pamięci przez członków rodzin byłych więźniów, pracowników Muzeum, przedstawicieli szkół związanych ze Stutthofem.

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie klas VIII wraz z pocztem sztandarowym oraz dorośli – Iwona Błońska, Renata Afeltowicz, Alina Niedzielska.

Dziękuję.
Sylwia Owsińska

TVP3 – Gdańsk