70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Wizyta uczniów klas VIII w Urzędzie Gminy w Sztutowie

ug_sztutowo

W grudniu uczniowie klas VIIIa i VIIIb Szkoły Podstawowej w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie odwiedzili Urząd Gminy w Sztutowie.

Celem wizyty w tej instytucji było poznanie struktury urzędu oraz zakresu spraw, z którymi mieszkaniec może się do urzędu udać. Naszym przewodnikiem była Sekretarz Gminy – Pani Renata Głąb.

Omówiła dokładnie sprawy, którymi zajmują się urzędnicy, oprowadziła nas po urzędzie, przedstawiła pracowników oraz zakres ich obowiązków.

Młodzi ludzie spotkali się także  z Wójtem Gminy Sztutowo – Panem Robertem Zielińskim i na jego ręce złożyli list, w którym przedstawili najważniejsze, według nich, problemy gminy. Gospodarz gminy ustosunkował się do opisanych zagadnień. Odpowiedź została odczytana na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, a oba pisma zostały zamieszczone na stronie Urzędu Gminy.
Życzę naszym uczniom i sobie odpowiedzialnej postawy za naszą Małą Ojczyznę i stopniowego rozwiązywania opisanych przez młodzież problemów.

Sylwia Owsińska