70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

„Zbuduj sobie łódź” – projekt Muzeum Zalewu Wiślanego zrealizowany!

zbuduj_sobie_lodz_004

Narodowe Muzeum Morskie zrealizowało dla szkoły w Sztutowie projekt „Zbuduj sobie łódź”.

Uczestniczyło w nim 202 uczniów  z 13 klas od I do VI i 13 nauczycieli wychowawców.

Zajęcia miały charakter interaktywny, były prowadzone w Muzeum Zalewu Wiślanego we wrześniu i październiku.

Uczniowie zapoznali się z różnymi technikami budowania łodzi, rozwijali wiedzę z zakresu szkutnictwa.

Dzieci i dorośli poznali ofertę edukacyjną Muzeum Zalewu Wiślanego i Narodowego Muzeum Morskiego.

Realizacja projektu przebiegała bez przeszkód.

Zajęcia charakteryzowały się najwyższym poziomem merytorycznym i metodycznym, materiały edukacyjne były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, materiały drukowane charakteryzowała bardzo dobra jakość edycyjna.

Sylwia Owsińska