70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Podziękowania – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

podziekowanie

Bardzo serdecznie chciałabym podziękować tym, których nie wymieniłam w poprzednich częściach relacji z obchodów, a wdzięczna jestem za pomoc w ich przygotowaniu.

Dziękuję serdecznie:

Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie organizacji uroczystości i pozyskanie środków z Fundacji Energa na zakup zapinek dla uczestników.

Dziękuję:

 • JAKUBOWI FARINADE – WÓJTOWI GMINY SZTUTOWO
 • RENACIE GŁĄB – SEKRETARZ URZĘDU GMINY W SZTUTOWIE
 • KAROLINIE OWSIŃSKIEJ
 • JACKOWI CHARLIŃSKIEMU

Dyrekcji oraz pracownikom Muzeum Stutthof za niezawodne wsparcie na terenie Muzeum, pomoc z nagłośnieniem, wypożyczenie mównicy:

 • PIOTROWI TARNOWSKIEMU– DYREKTOROWI MUZEUM STUTTHOF
 • MARCINOWI OWSIŃSKIEMU
 • WIESŁAWOWI WYBRAŃCOWI
 • TOMASZOWI GĄSECKIEMU

Sołtysom, za pomoc w przygotowaniu poczęstunku oraz zachęcanie mieszkańców do wspólnego świętowania:

 • ROBERTOWI  ZIELIŃSKIEMU– SOŁTYSOWI WSI KĄTY RYBACKIE
 • MARKOWI KACPRZAKOWI – SOŁTYSOWI WSI SZTUTOWO

GRZEGORZOWI WITKOWSKIEMU  - Prezesowi Banku Spółdzielczego w Stegnie za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Bibliotece Publicznej Gminy Sztutowo za pomoc w przygotowaniu wspólnego śpiewania i czytania utworów patriotycznych oraz za przygotowanie pięknej wystawy:

 • KRYSTYNIE DRÓŻDŹ –  DYREKTOR  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO
 • MARZENIE KOZAK
 • URSZULI PAROL

GRZEGORZOWI MAĆKOWSKIEMU – z firmy GRAFLUX za projekt plakatu oraz zaproszeń.

KRZYSZTOFOWI ZAKRZEWSKIEMU z DRUKARNI KORELGRAF z Malborka za darmowy wydruk plakatów.

Pracownikom szkoły – niewymienionym wcześniej – za wsparcie przedsięwzięcia jakim było zorganizowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dla społeczności gminy Sztutowo i cierpliwość  dla moich rozlicznych pomysłów. W szczególności dziękuję:

 • BOŻENIE NOWAK – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Sztutowie,
 • PIOTROWI RANOSZKOWI – za to, że jednak nagłośnił  to, czego „nagłośnić się nie da”,
 • ANNIE BARTNICKIEJ,
 • AGNIESZCE MANIJAK,
 • MARCIE KIERNICKIEJ,
 • HALINIE MACHULI,
 • KAROLINIE ZIOŁECKIEJ.

Dziękuję.
Sylwia Owsińska

podziekowania