70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

11 listopada 2018 – debata oksfordzka oraz wspólne śpiewanie i czytanie

debata

Po poczęstunku zgromadziliśmy się licznie w stołówce szkolnej. Dalsza cześć uroczystych obchodów przebiegała w bardziej kameralnej atmosferze. Pani Joanna Hulanicka wraz ze starszymi uczniami szkoły podstawowej oraz uczniami wygaszanego gimnazjum zaproponowała mieszkańcom debatę. Teza brzmiała „Historia jest nauczycielką życia.

W drodze losowania wybrano grupę propozycji, popierającą tezę oraz grupę opozycji, której zadaniem było znalezienie argumentów przeciwnych wobec tej tezy.

Stronę propozycji reprezentowali:

 • Robert Zieliński
 • Patrycja Solecka- Zielińska
 • Jan Wilkanowski
 • Jan Rostkowski
 • Marcin Owsiński

Stronę opozycji reprezentowali:

 • Maria Owsińska
 • Marzena Kozak
 • Przemysław Stasiorowski
 • Julian Szczepkowski
 • Paweł Madej

Padało wiele argumentów „za” oraz „przeciw”. Podnoszono, że niestety wciąż ludzie popełniają te same błędy, wciąż wybuchają wojny, jest dużo konfliktów, odnawiają się ruchy faszystowskie i nacjonalistyczne, jest wiele przekłamań, propagandy, manipulacji. Nie ma zgodności nawet wśród historyków w odniesieniu do oceny wielu faktów z przeszłości. Mówiono o tym, że być może historia jest dobrą nauczycielką, ale ludzie są kiepskimi uczniami.

Z drugiej strony padały liczne argumenty o postępie cywilizacyjnym, rozwoju, pewnej kontynuacji myśli politycznej, np. w odniesieniu do systemu władzy – demokracja jest niedoskonała, ale nic lepszego człowiek nie wymyślił. Ludzie nie uczą się błędach tam, gdzie nie ma edukacji historycznej – najwięcej konfliktów wybucha tam, gdzie najmniej dzieci uczęszcza do szkół i uczy się. Mówiono o tym, że bez świadomości historycznej, świadomości o przeszłości nie byłoby dziś wolnej Polski. Historia uczy również tego, że przed nami żyli ludzie tacy sami jak my.

W czasie debaty nie było wielu pytań i informacji z sali, ale dyskusja była bardzo rzeczowa, a wszyscy uczestnicy zaangażowali się w przedstawienie jak największej liczby argumentów.

Dyskusja zakończyła się zwycięstwem grupy propozycji, która zdołała przekonać swoimi argumentami kilku oponentów.

Marszałkiem debaty  była Pani Joanna Hulanicka, odpowiedzialną za mierzenie czasu zaś Zuzanna Modzelewska. Debatę zakończono tradycyjnymi podziękowaniami oraz uściskiem dłoni wszystkich uczestników.

Po debacie zgromadzeni śpiewali pieśni patriotyczne. Pani Barbara Ranoszek i Agnieszka Rugała wybrały na wieczorek patriotyczny 13 pieśni i odśpiewano wszystkie.

Były to m.in. następujące utwory:

 • „KADRÓWKA”, słowa: Tadeusz Ostrowski „Oster”, Wacław Łęcki „Graba” na melodię: „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa”,
 • „WOJENKO, WOJENKO”, słowa: Feliks Gwiżdż, muzyka: autor nieznany
 • „O, MÓJ ROZMARYNIE”, słowa: autor nieznany oraz Wacław Denhoff- Czarnocki, muzyka: autor nieznany,
 • „BIAŁE RÓŻE”,  słowa: Jan Lankau, Kazimierz Mieczysław Wroczyński, muzyka: Mieczysław Kozar- Słobódzki,
 • „HEJ, HEJ, UŁANI”, słowa: Feliks Gwiżdż, muzyka: autor nieznany,
 • „MY, PIERWSZA BRYGADA”, słowa: Tadeusz Biernacki, Andrzej Hałaciński, muzyka: autor nieznany.

W przerwach członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy sztutowskiej bibliotece publicznej recytowali utwory wybrane przez parę prezydencką na uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Największe uznanie zyskał Pan Janusz Czerwiński, który tekstu Bogurodzicy nauczył się na pamięć.

Wszystkim uczestnikom tej części spotkania serdecznie gratuluję odwagi i wytrwałości.

Dziękuję za spotkanie.
Sylwia Owsińska

Debata