70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Dzień trzeci obchodów Dni Patrona – „Pamięci Ofiar Stutthofu”

dni_patrona_4_001

9 maja obchodziliśmy kolejną, 73. rocznicę  oswobodzenia KL Stutthof.  Dla uczniów placówki w Sztutowie to dzień szczególny. Od dawna ten dzień jest świętem szkoły. Tak było i tym razem.

Udział w uroczystościach na terenie Muzeum poprzedziła debata oksfordzka.

W grupie opozycji i propozycji znaleźli się przedstawiciele wszystkich zaproszonych szkół – nauczyciele i uczniowie oraz goście – Pan Robert Zieliński (sołtys Kątów Rybackich), Marzena Kozak (pracownik Biblioteki Publicznej). Temat prowokował do dyskusji, a brzmiał „Współczesny polski patriotyzm to tylko wytwór popkultury”. Debatę wygrała grupa opozycji, która przekonała swoimi argumentami większą liczbę uczestników do zmiany pierwotnie zajmowanego stanowiska. Dyskutowano o  komercyjnym wykorzystywaniu polskich symboli narodowych; zachowaniach kiboli identyfikujących się z patriotami, ale nimi nie będącymi;  mówiono o płaceniu podatków; wyjazdach młodych ludzi za granicę; służbie wojskowej; mediach publicznych i komercyjnych pokazujących różną rzeczywistość, choć teoretycznie te same fakty. Atmosfera dyskusji była gorąca, a temat okazał się bardzo inspirujący do rozmowy i przemyśleń.

Po debacie, gdy emocje opadły cała społeczność szkolna oraz „projektowa” udały się na uroczystości do Muzeum Stutthof. Jak zawsze szliśmy za sztandarem szkoły przestrzegając sztutowskiego ceremoniału szkolnego.

Po uroczystości był jeszcze czas na ostatnie spotkanie – podsumowanie projektu, podziękowania, wręczenie zaświadczeń oraz spotkanie z Piotrem Łubieńskim – dobrym duchem tego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że  „Koalicja Pamięci” będzie trwać, a Muzeum Stutthof będzie niezawodnie naszym partnerem w działaniu.

Sylwia Owsińska