Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

VIII Festyn Rodziny i Dzień Dziecka za nami!

Wszystkim rodzicom i przyjaciołom szkoły bardzo dziękujemy za wsparcie i wielkie zaangażowanie w organizację VIII Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka.

Dzięki pozyskaniu wielu darczyńców i zaangażowaniu dorosłych oraz wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie każde dziecko mogło wygrać coś fajnego, zebrać punkty i wymienić na jakiś drobiazg lub słodycz, zrobić samodzielnie latawiec, wykonać różne zadania na świeżym powietrzu. Dzieci bawiły się dzięki zaangażowaniu rodziców i strażaków, nurkowały w kolorowych kulkach, skakały na trampolinach, zjeżdżały ze zjeżdżalni.

Rozdaliśmy 300 lodów. Ciasta, soczki, gofry i inne pyszności przygotowane przez rodziców zostały sprzedane, tak samo jak fanty pozyskane od darczyńców.

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy pomogli w przygotowaniu i obsłudze stoisk, wypożyczyli nam sprzęt, upiekli ciasto, przekazali produkty na różne potrawy lub gotowe dania, napoje, jednorazowe naczynia, przyszli ze swoimi pociechami, by spędzić z nimi czas i wspomóc pracowników szkoły w organizacji święta dla dzieci.

 • Dziękujemy Pani Sekretarz Gminy Sztutowo – Renacie Głąb za wsparcie finansowe, pomoc w organizacji stoisk i osobiste zaangażowanie.
 • Dziękujemy bardzo Dyrektorowi Naczelnemu – Panu Romanowi Terczyńskiemu reprezentującemu  F.H. Komis-  Terczyński Musiał Sp. j. za ufundowanie  300 pysznych lodów dla dzieci.
 • Dziękujemy Panom Grzegorzowi Witkowskiemu oraz Cezaremu Malinowskiemu – Prezesom odpowiednio Banku Spółdzielczego w Stegnie oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja Sp. zoo. za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.
 • Dziękujemy Panu Januszowi Szalczewskiemu za ufundowanie nagród w konkursach dla dzieci.
 • Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi Masalskiemu – Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – MALUTA, który przekazał nam produkty do przygotowania posiłków oraz jogurty, które zostały rozdane wszystkim uczniom (już w poniedziałek, dzieciom bardzo smakowały).
 • Dziękujemy właścicielowi sklepu Wiesława Julia Miotk Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Nowym Dworze Gdańskim za produkty do przygotowania posiłków.
 • Dziękujemy Panu Wojciechowi Wiśniewskiemu właścicielowi Piekarni- Cukierni Wojt w Nowym Dworze Gdańskim za przekazanie pieczywa na potrzeby festynu.
 • Dziękujemy Pani Wioletcie Duk – Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Stegnie za przekazanie słodyczy.
 • Dziękujemy Panom Krzysztofowi i Tomaszowi Gapskim za wsparcie rzeczowe (nagrody w konkursach) z ramienia Centrum Papierniczego KTT S.C. w Nowym Dworze Gdańskim.
 • Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę strażaków z Ochotniczej  Straży Pożarnej w Sztutowie na czele z Komendantem Gminnym Panem Jackiem Charlińskim za pokaz sprzętu strażackiego i wielką frajdę jaką sprawili dzieciom swoim przyjazdem.
 • Bardzo dziękujemy Paniom – Alinie Niedzielskiej, Urszuli Czarneckiej, Katarzynie Choduń –  opiekunkom Świetlic Środowiskowych w Sztutowie, Kątach Rybackich, Grochowie Trzecim za przygotowanie konkursów z nagrodami, w tym konkursów o nagrody główne – dwa tablety ufundowane przez Urząd Gminy w Sztutowie.
 • Dziękujemy również za bezpłatne przejażdżki meleksem po naszej miejscowości dla dzieci, które zawdzięczamy Panu Januszowi Kurowskiemu.
 • Ponadto dziękujemy niezawodnemu Panu Adamowi Białkowi z Villi Lemon w Sztutowie za nieodpłatne wypożyczenie zjeżdżalni.
 • Dziękujemy Panu Markowi Miernikiewiczowi za wypożyczenie trampoliny.
 • Dziękujemy Panu Markowi Felskiemu z Ośrodka ALGA w Sztutowie za wypożyczenie urządzenia do przygotowania waty cukrowej.
 • Dziękujemy Pani Katarzynie Daniluk –  Dyrektorowi Przedszkola w Sztutowie za wypożyczenie zjeżdżalni dla mniejszych dzieci.
 • Dziękujemy Pani  Renacie Cichosz – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stegnie za wypożyczenie basenu z kulkami.
 • Dziękujemy Pani Danucie Ochockiej, za pomoc w pozyskiwaniu nagród od darczyńców i zaangażowanie w przygotowanie imprezy.
 • Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy zaangażowali się w to, by Festyn Rodzinny i Dzień Dziecka faktycznie był świętem rodzin i dzieci.
 • Dziękuję serdecznie za pomoc Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły!

Do zobaczenia za rok!

Sylwia Owsińska i pracownicy Zespołu Szkół w Sztutowie